Γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες Εστίας Ρουμλουκιωτών. Κύριο

Γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες Εστίας Ρουμλουκιωτών.

Το σωματείο "ΕΣΤΙΑ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΩΤΩΝ" καλεί τα μέλη του σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την 26 Μαρτίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.


Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια στα γραφεία του σωματείου στην οδό Μακεδονομάχων 14.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας