Γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες Εστίας Ρουμλουκιωτών Κύριο

Γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες Εστίας Ρουμλουκιωτών

Το σωματείο "ΕΣΤΙΑ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΩΤΩΝ" καλεί τα μέλη του σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την 26 Μαρτίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.


Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια στα γραφεία του σωματείου στην οδό Μακεδονομάχων 14.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα


1) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων έτους 2022.
2) Οικονομικός απολογισμός χρήσης έτους 2022 και ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
3) Έγκριση οικονομικού απολογισμού και διοικητικών πεπραγμένων έτους 2022.
4) Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής .


Η γενική συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά συν ένα των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό.


Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 2-4-2023, στον ίδιο χώρο με ώρα έναρξης την 11:00 π.μ.


Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που θα καταβάλουν έστω και την ημέρα της γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας