Νέα έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κύριο

Νέα έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Τομέα της UNESCO για την Ανώτατη Εκπαίδευση η νέα «Έδρα UNESCO για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια: Οικοδόμηση Δυνατοτήτων και Ανθεκτικότητας διαμέσου της

Εκπαίδευσης και της Έρευνας», στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με επικεφαλής την Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων, κυρία Φωτεινή Μπέλλου.

Πρόκειται για την 11η Πανεπιστημιακή Έδρα UNESCO της Ελλάδας, που επικεντρώνεται στην προάσπιση της συμμετοχής των γυναικών στην εγκαθίδρυση της ειρήνης, καθώς και στην προστασία τους κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων.

Η νέα έδρα στοχεύει στη δημιουργία ενός διεθνούς διεπιστημονικού δικτύου, που επιδιώκει – μέσω της συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς εταίρους – την ενδυνάμωση των γυναικών σε περιοχές που ταλανίζονται από ένοπλες συγκρούσεις, αλλά και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη δημιουργία ελεύθερων κοινωνιών που συμβάλλουν στην ειρήνη και την ανάπτυξη.

Η Έδρα UNESCO βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και τις υφιστάμενες Έδρες τόσο σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, όσο και στο Εξωτερικό.

πηγή: ΕΡΤ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας