Άδειες διανομής φυσικού αερίου αιτείται η Edil για να προμηθεύσει Αλεξάνδρεια, Βέροια, Νάουσα, Γιαννιτσά, Σκύδρα και Μεγαλόπολη Κύριο

Άδειες διανομής φυσικού αερίου αιτείται η Edil για να προμηθεύσει Αλεξάνδρεια, Βέροια, Νάουσα, Γιαννιτσά, Σκύδρα και Μεγαλόπολη
Η Edil υπέβαλε στη ΡΑΕ αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στις πόλεις της Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Νάουσας, Γιαννιτσών, Σκύδρας και Μεγαλόπολης.
Αναλυτικότερα, η εταιρεία υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-275956/31.01.2020 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08456) αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου για τις εξής περιοχές:
α) την πόλη της Αλεξάνδρειας, του Δήμου Αλεξάνδρειας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
β) την πόλη Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
γ) την πόλη της Νάουσας, του Δήμου Νάουσας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
δ) την πόλη των Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ε) την πόλη της Σκύδρας, του Δήμου Σκύδρας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).
Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στις παραπάνω περιοχές, θα αποτελείται από: α) Σταθμό συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Για την τροφοδότηση του δικτύου διανομής (4 bar), θα εγκατασταθεί σταθμός αποσυμπίεσης συμπιεσμένου φυσικού αερίου 1.800m3/h (CNG Station) στον οποίο το συμπιεσμένο φυσικό αέριο θα μεταφέρεται με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα, και β) δίκτυο χαμηλής πίεσης 4 bar, το οποίο τροφοδοτείται με φυσικό αέριο από το σταθμό αποσυμπίεσης 200/4bar και διανέμει το αέριο σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές.
 
Επίσης, υπέβαλε αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου για την περιοχή της πόλης της Μεγαλόπολης, Δήμου Μεγαλόπολης, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).
 
Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή της πόλης της Μεγαλόπολης, θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και θα αποτελείται από: α) Σταθμό Υψηλής/Μέσης πίεσης (MR 50/19), β) δίκτυο μέσης πίεσης (19bar), γ) τέσσερις σταθμούς Μέσης/Χαμηλής πίεσης (MR 19/4) και δ) δίκτυο χαμηλής πίεσης 4 bar και διανέμει το αέριο σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές.
 
 
πηγή:energypress.gr   

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας