Ανακοινώσεις του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.Ημαθίας σχετικές με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Ανακοινώσεις του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.Ημαθίας σχετικές με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ανακοινώνει στα μέλη του και όχι μόνο τα
παρακάτω:
Α΄  Σύμφωνα με τις αριθ. 244/10-2-2017 και 504/26-3-2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε αντισυνταγματική η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που επιβλήθηκε με τους νόμους: Ν. 3863/2010, Ν. 3865/2010, Ν. 3986/2011 και Ν. 4002/2011 πρέπει να ζητήσουμε με αίτηση την επιστροφή των αναδρομικών και τη διακοπή κάθε εισφοράς που αντίκειται στην απόφαση αυτή.
Τι προβλέπεται από το Ν. 3865/2010
Από 1η Αυγούστου 2010 έχει θεσπισθεί Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), η οποία παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις ακαθάριστες που καταβάλλονται από το Δημόσιο, ως εξής:
 
α.  Για συντάξεις από  1.400,01 € έως 1.700,00 € ποσοστό κράτησης 3%
β.   >>      >>          >>    1.700,01 €  >>   2.000,00 € >>        >>          4%
γ.   >>      >>          >>    2.000,01€  >>    2.300,00 € >>        >>          5%
      δ.  >>      >>           >>    2.300,01 €  >>   2.600,00 €    >>              >>          6%
      ε.  >>      >>         >>     2.600,01 €  >>   2.900,00 €    >>        >>          7%
     στ.>>     >>        >>      2.900,01 €  >>   3.200,00 €    >>             >>           8%
     ζ.  >>      >>        >>      3.200,01 €  >>   3.500,00 €    >>            >>            9%
     η. >>      >>          >>       3.500,01€ και άνω >>      >>          10%
     Φυσικά η κράτηση γίνεται σε ολόκληρο το ποσό.
     Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.Ε.Α.) Ν.3986/2011.
 
Από 1η Αυγούστου 2011 επιβάλλεται Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα καθαρά ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000,00€ φυσικών
 προσώπων, συνεπώς και στα εισοδήματα που προέρχονται από συντάξεις, ως εξής:
 
Από 12.000,01 € έως 20.000,00 €     10%
Από 20.000,01 € έως 50.000.00 €     20%
Από 50.000,01 € έως 100.000,00 €  30%
Από 100.000,01 και άνω                     40%
 
 Σημείωση: Η εισφορά αυτή μειώθηκε κατά 30%.
 
Το ποσό παρακράτησης γίνεται σε ολόκληρο το ποσό. Π.χ. εάν το εισόδημα είναι 13.000,00 € δε θα πληρωθεί το ποσό 13.000,00 μείον 12.000,00 =1.000,00 Χ10%=100,00€, αλλά 13.000,00Χ10%=1.300,00€.
Ν.4002/2011 παρακράτηση από 1η Αυγούστου 2011
 
α.   Για συντάξεις   από   1.700,01€ έως  2.000,00€ ποσοστό    6%
β.     >>     >> >>      2.000,01€  >>   2.300,00€        >>          7%
γ.     >>     >> >>      2.300,01€  >>   2.600,00€        >>          9%
δ.     >>     >>            >>      2.600,01€  >>   2.900,00€        >>       10%
ε.      >>     >>            >>      2.900,01€  >>   3.200,00€        >>     12%
στ.   >>      >>            >>      3.200,01€  >>   3.500,00€        >>     13%
ζ.     >>      >>            >>      3.500,01€  και άνω        >>      14% 
 
Αιτήσεις θα υπάρχουν στο Γραφείο του Συνδέσμου που θα είναι ανοικτό κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 11:00π.μ. έως 12:30μ.μ.  από 14 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2021.Τις ίδιες ώρες μπορούν να προσέρχονται τα μέλη μας  για την πληρωμή των συνδρομών τους, διότι εάν επιτρέψουν οι συνθήκες θα έχουμε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. το φθινόπωρο του 2021 και  στις αρχαιρεσίες λαμβάνουν μέρος μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. 
 
Καλό θα είναι να  γραφτούν στο Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων και οι νέοι συνταξιούχοι για να ανανεωθεί ο Σύνδεσμός.
 
Β΄  Εν  όψει υποβολής φορολογικών δηλώσεων υπενθυμίζουμε στα μέλη μας, ότι το 2020 πήραμε αναδρομικά των ετών 2015 και 2016, συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε δύο (2) συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με το λογιστή μας, μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν .Εάν δεν υποβληθούν ή είμαστε εκπρόθεσμοι  υπάρχει πρόστιμο 100,00€. 
 
Για το Δ.Σ.
                 Ο Πρόεδρος 
                   
 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υ.Γ. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για την προσέλευση στο Γραφείο του Συνδέσμου. 
 
           ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας