Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας cargo αεροδρομίου στο Παλαιοχώρι Ημαθίας άφησε ο Γ.Γ. Εμπορίου Κύριο

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας cargo αεροδρομίου στο Παλαιοχώρι Ημαθίας άφησε ο Γ.Γ. Εμπορίου

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας cargo αεροδρομίου στην Ημαθία (αφορά στη χρήση του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Παλαιοχώρι Ημαθίας) άφησε ο Γ.Γ. Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση.

 

Όπως αναφέρει ο Γ.Γ Εμπορίου, ο οποίος εποπτεύει το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, το Συμβούλιο, που είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση και υλοποίηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική», είναι στο τελικό στάδιο της υποβολής του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης» προς τον υπουργό Ανάπτυξης, που διατελεί πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Εφοδιαστική.

 

Στο προτεινόμενο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης», όπως υποστηρίζει, περιλαμβάνεται και η πρόταση για δημιουργία cargo αεροδρομίου στην ελληνική επικράτεια και η σύνδεσή του με οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, καθώς και με λιμάνια, με άμεσο αντίκτυπο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας και την προσέλκυση περισσοτέρων φορτίων.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των προτεινόμενων θέσεων για τη λειτουργία ενός cargo αεροδρομίου, προς την Κυβερνητική Επιτροπή θα εξαρτηθεί από τη συνδρομή όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την οικονομική επιτυχία του εγχειρήματος και, ιδίως, το επίπεδο του ιδιωτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και λειτουργία εμπορευματικών αεροδρομίων, αλλά και το ενδιαφέρον της τοπικής και της περιφερειακής επιχειρηματικής κοινότητας για την αξιοποίησή του.

 

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζει, η λειτουργία ενός cargo αεροδρομίου στην περιοχή της Ημαθίας είναι μία από τις προτάσεις που θα εξεταστούν προσεκτικά.

 

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πρόταση έχει κατατεθεί για τον Βόλο και για το αεροδρόμιο της Αγχιάλου.

 

Σύμφωνα με αναλυτές της αεροπορικής αγοράς, “το γεγονός ότι, τόσο το αεροδρόμιο της Αθήνας, όσο και της Θεσσαλονίκης, δεν παρουσιάζουν υπερ – κορεσμό στις εμπορευματικές μεταφορές φανερώνει τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος”.

 

www.metaforespress.gr

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας