Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη δημοτική οδό από Νησέλι έως Πρασινάδα

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη δημοτική οδό από Νησέλι έως Πρασινάδα

Από το Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δήμου Αλεξάνδρειας

ανακοινώνεται ότι η κυκλοφορία στο τμήμα της παράλληλης με την Εγνατία δημοτικής οδού

από το ύψος του συνοικισμού Νησελίου, έως και την Δ/ΤΚ Πρασινάδας, έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας