Διακοπή νερού σήμερα 8 Φεβρουαρίου στο Παλιό Σκυλίτσι

Διακοπή νερού σήμερα 8 Φεβρουαρίου στο Παλιό Σκυλίτσι

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι σήμερα στις 08/02/2024

ημέρα  Πέμπτη και ώρα από 09:00 π.μ έως και 13:00 μ.μ η Δ.Κ Π.Σκυλιτσίου

δεν θα έχει νερό λόγω έκτακτης αποκατάστασης βλάβης

στο δίκτυο ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.                

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

                                                                                                Εκ της Τεχνικής

                                                                                       Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ

                                                                      

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας