Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας αύριο Παρασκευή, 28 Απριλίου Κύριο

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας αύριο Παρασκευή, 28 Απριλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), την 28η Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 έως 10:00, , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (σχετική απόφαση αριθμ. 119/2023 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8374 /26.04.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών γνωστοποιήθηκε η κατάρρευση της γέφυρας που συνδέει τη Δ.Κ. Παλαιού Προδρόμου με την επαρχιακή οδό Κουλούρας – Μελίκης. Κατόπιν των εργασιών καθαίρεσης της υπό κατάρρευσης γέφυρας και απομάκρυνσης των υλικών από την κοίτη του χειμάρρου, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας πρότεινε την τοποθέτηση γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή, καταθέτοντας από την Μονάδας Μελετών & Κατασκευών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας την υπ΄αρ. 20/2023 Τεχνοοικονομική Έκθεση, με τίτλο «Κατασκευή Μεσόβαθρου & Πλακών Έδρασης Γέφυρας Bailey στη θέση Π. Πρόδρομος Ημαθίας». Δεδομένου ότι η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey προϋποθέτει την κατασκευή μεσόβαθρου και πλάκες έδρασης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο και λόγω της ανάγκης της καθημερινής διέλευσης των κατοίκων της περιοχής καθώς και της επικείμενης έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου που παρουσιάζεται ακόμη πιο έντονη κινητικότητα ο Δήμος πρέπει να προβεί σε άμεσες ενέργειες.

 

Η


ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας