Ένας σύγχρονος χώρος προετοιμασίας γονεϊκότητας στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας Κύριο

Ένας σύγχρονος χώρος προετοιμασίας γονεϊκότητας στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

Στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας λειτουργεί ένας σύγχρονος χώρος προετοιμασίας γονεϊκότητας και ψυχοπροφύλαξης.

 

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε μελλοντικούς γονείς προκειμένου να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, τη φροντίδα του νεογνού και το μητρικό θηλασμό.

 


Οι συναντήσεις της εγκύου με τη μαία ξεκινούν από την 28η εβδομάδα και είναι πέντε συνολικά.

 


Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2333-3-50024 και στο Κ.Υ.Αλεξάνδρειας.

 

 

 Παρασκευή Αμπεριάδου
Διευθύντρια &  Επιστημονικά Υπεύθυνη Κ.Υ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας