Ενημερωτική εκδήλωση στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας για τη νέα ΚΑΠ, τη φορολογία στον αγροτικό τομέα και τα κίνητρα ανάπτυξης Κύριο

Ενημερωτική εκδήλωση στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας για τη νέα ΚΑΠ, τη φορολογία στον αγροτικό τομέα και τα κίνητρα ανάπτυξης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας