Έτοιμοι οι δύο σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Αλεξάνδρεια Κύριο

Έτοιμοι οι δύο σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Αλεξάνδρεια

Δύο σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων και 30 ποδήλατα που αποτελεί το υποέργο Νο 5 της Πράξης : «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».προμηθεύτηκε και εγκατέστησε ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε κεντρικά σημεία της πόλης και ξεκινά άμεσα η διάθεσή τους στους πολίτες.

 

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα περιλαμβάνει συνολικά 2 σταθμούς ποδηλάτων που θα εξυπηρετούν τους δημότες της περιοχής, με 14 συνολικά θέσεις στάθμευσης-κλειδώματος (7 ανά σταθμό) και 30 ποδήλατα (είκοσι ηλεκτρικά και δέκα συμβατικά), που εγκαταστάθηκαν σε κεντρικά σημεία της Αλεξάνδρειας(ένας σταθμός στο Πνευματικό Κέντρο - επί του πεζοδρόμου επί της Εθνικής Αναστάσεως- και ένας στην πλατεία του ΟΣΕ).

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης της προμήθειας ανέρχεται σε 91.536,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ 01 – Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες.

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας