ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας: Όλοι οι δήμοι έχουν παραλάβει καφέ κάδους για διαχείριση και αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Κύριο

ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας: Όλοι οι δήμοι έχουν παραλάβει καφέ κάδους για διαχείριση και αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Στην τελική ευθεία έχει μπει η υλοποίηση του προγράμματος των καφέ κάδων στην Κεντρική Μακεδονία για τη διαχείριση και αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων.

 

Κάνοντας πράξη την κυκλική οικονομία και υλοποιώντας την υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο για χωριστή συλλογή των οργανικών απορριμμάτων, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ ΚΜ) έχει ήδη προμηθεύσει στους 38 δήμους της περιφέρειας όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό επαρκή για την ταυτόχρονη έναρξη και εφαρμογή του Προγράμματος Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων.

 

Πλέον, όλοι οι δήμοι έχουν παραλάβει καφέ κάδους, απορριμματοφόρα, κλαδοτεμαχιστές και αρκετοί από αυτούς έχουν αρχίσει την πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου. Μάλιστα, δύο δήμοι, της Βέροιας και της Νέας Προποντίδας που μπήκαν πρώτοι στην κούρσα του καφέ κάδου, έχουν να επιδείξουν τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα της διαδικασίας, καθώς από τα οργανικά απορρίμματα που συγκέντρωσαν παράχθηκε και το πρώτο κομπόστ, το οποίο τους επιστράφηκε για να το χρησιμοποιήσουν.

 

Οι υπόλοιποι δήμοι που έχουν αποθηκευμένους τους κάδους θα αρχίσουν σταδιακά την τοποθέτησή τους ξεκινώντας από τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών, όπως είναι οι λαϊκές αγορές και τα καταστήματα μαζικής εστίασης. Τα βιοαπόβλητα θα περισυλλέγονται από το ειδικό απορριμματοφόρο και θα οδηγούνται σε σημείο που θα υποδεικνύεται από τον ΦοΔΣΑ.

 

 

www.voria.gr

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας