Η Αλεξάνδρεια Ημαθίας μετατρέπεται σε κέντρο εξομοιωτών ελικοπτέρων της ΑΣ Κύριο

Η Αλεξάνδρεια Ημαθίας μετατρέπεται σε κέντρο εξομοιωτών ελικοπτέρων της ΑΣ

Το Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ, διακηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου κατασκευής του πολυδύναμου κτηρίου εξομοιωτών ελικοπτέρων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, έδρα του 3ου Τάγματος Αεροπορίας Στρατού.

Ο διαγωνισμός αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, συνολικού προϋπολογισμού € 2.834.979 (€ 1.342.008,07 για τις οικοδομικές και € 825.871,63 για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες).

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 29η Δεκεμβρίου 2020, ενώ το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει στις 5 Ιανουαρίου 2021.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου για την εγκατάσταση των εξομοιωτών πτήσης ελικοπτέρων CH-47D, KIOWA και UH-1H. Περιλαμβάνει όλους τους χώρους υποστήριξης της λειτουργίας των εξομοιωτών.

Το κυρίως κτίριο είναι μεταλλικό διόροφο σε ένα τμήμα του. Οι Η/Μ εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε επαφή με το κυρίως κτίριο σε συμβατικό ισόγειο κτίσμα.

Η κατακόρυφη επικοινωνία των δύο ορόφων γίνεται με μεταλλικές σκάλες. 17 Το ισόγειο περιλαμβάνει χώρο εξομοιωτή πτήσης CH-47D, Computer room, χώρο εξομοιωτή KIOWA και χώρο εξομοιωτή UH-1H, Αποθήκη Ανταλλακτικών, αίθουσα εκπαίδευσης, γραφεία , χώρους υγιεινής, καθαριότητας και αποθηκευτικό χώρο.

Το κτίριο Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει Pump room και Electrical room. Ο Όροφος περιλαμβάνει αίθουσα εκπαίδευσης, Briefing rooms , γραφεία, χώρους υγιεινής, καθαριότητας και Kitchenette.

 

 

www.defencenet.gr

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας