Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Ημαθίας από τη Δευτέρα 2-8 έως και την Τετάρτη 4-8-2021 Κύριο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Ημαθίας από τη Δευτέρα 2-8 έως και την Τετάρτη 4-8-2021

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωσης σήμανσης τμημάτων του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε:

 

Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας με αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις στην Ε.Ο.4 Αλεξάνδρειας – Βέροιας (τμήμα Αλεξάνδρεια – Σταυρός) από την Χ.Θ. 49+200 (διασταύρωση Αλεξάνδρειας-νησίδα με αρχή χιλιομέτρησης τον Ν. Θεσσαλονίκης) έως τη Χ.Θ. 50+800 (Κ.Υ. Αλεξάνδρειας με αρχή χιλιομέτρησης τον Ν. Θεσσαλονίκης).

 

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από ώρα 07:00΄ έως τη δύση του ηλίου, έκαστης ημέρας, από την Δευτέρα 02-08-2021 έως και την Τετάρτη 04-08-2021.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας