Κλειστή η οδός Θ. Κούγκα στην Αλεξάνδρεια την Κυριακή 19 Νοεμβρίου λόγω εργασιών Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κύριο

Κλειστή η οδός Θ. Κούγκα στην Αλεξάνδρεια την Κυριακή 19 Νοεμβρίου λόγω εργασιών Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων,

την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,

η Αστυνομική Διεύθυνση αποφάσισε την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων

σε τμήμα της οδού Θ. Κούγκα, από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου

έως τη συμβολή της με την πάροδο Εθν. Αντίστασης, σύμφωνα με α/α (3) τεχνική έκθεση,

την Κυριακή 19-11-2023 από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας