Κλειστός ο δρόμος μπροστά από το Δημαρχείο Αλεξάνδρειας μέχρι τις 23 Ιουλίου 2024 Κύριο

Κλειστός ο δρόμος μπροστά από το Δημαρχείο Αλεξάνδρειας μέχρι τις 23 Ιουλίου 2024

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης της βλάβης φρεατίου αποχέτευσης,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων στην οδό Εθν. Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων έως τη συμβολή της με την οδό Ν. Ευαγγελά, από την ανατολή του ηλίου της Τρίτης 09-07-2024 έως τη δύση του ηλίου την Τρίτης 23-07-2024.

 

Οι εργασίες θα ξεκινούν από την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται έως τη δύση του ηλίου, έκαστη ημέρα. Σε περίπτωση που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κτλ.), οι εργασίες δεν θα πραγματοποιούνται.

 

θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων των μονίμων κατοίκων της περιοχής στην ανωτέρω οδό με σκοπό την πρόσβαση τους στις οικίες τους.

 

 

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Ανδρέας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας