Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία - Από Κλειδί έως και τον Πολύμυλο Κύριο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία - Από Κλειδί έως και τον Πολύμυλο
Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού στα πλαίσια εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών επί της Εγνατίας Οδού η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφασίζει:
 
Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό, της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, ωςκατωτέρω:
 
Α/Κ Κλειδίου (17) - Α/Κ Νησελίου (16) Χ/Θ Η 285+090
Α/Κ Βέροιας (14) - Α/Κ Πολυμύλου (13) Χ/Θ Η 242+800
Α/Κ Πολυμύλου (13) - Α/Κ Βέροιας (14) Χ/Θ Κ 242+560
Α/Κ Πολυμύλου (13) - Α/Κ Βέροιας (14) Χ/Θ Κ 242+720
 
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν το χρονικό διάστημα από έκδοση της παρούσης έως και 30-03-2022 και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας