Μειώθηκαν κατά 30-40% οι τιμές στα διόδια του Πολυμύλου

Μειώθηκαν κατά 30-40% οι τιμές στα διόδια του Πολυμύλου

Αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές στο Σταθμό Διοδίων  Πολυμύλου του Άξονα της Εγνατίας Οδού .

Έτσι τα δίκυκλα από 1,70 ευρώ  πληρώνουν πια 1 ευρώ, τα ελαφρά οχήματα από 2,20  ευρώ , 1, 40 ευρώ  με την αναπροσαρμογή , τα οχήματα κατηγορίας 3, λεωφορεία και φορτηγά από 5, 5 ευρώ, 3, 5 ευρώ  και τα ακόμα μεγαλύτερα από 7, 7 ευρώ  , 4, 90 ευρώ .

Οι μειώσεις κυμαίνονται στις τέσσερις κατηγορίες μεταξύ 30-40%.

 

 
 

Διόδιο τέλος

 
   

Ευρώ (€)

 
 

Κατηγορία

Κατηγορία

Κατηγορία

Κατηγορία

Σταθμός

1

2

3

4

Διοδίων

    Φορτηγά, λεωφορεία Φορτηγά και άλλα
 

Δίκυκλα,

Ελαφρά

και άλλα οχήματα οχήματα με τέσσερις
 

τρίκυκλα

οχήματα

με λιγότερους από (4) ή περισσότερους
      τέσσερις (4) άξονες

άξονες

ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

1.00

1.40

3.50

4.90

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

1.10

1.50

3.80

5.30

ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

1.00

1.40

3.50

4.90

ΙΕΡΟΠΗΓΗ

1.00

1.40

3.50

4.90

ΑΡΔΑΝΙΟ

0.80

1.20

3.00

4.20

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας