Νέα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου

Νέα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, στις 8:30 το πρωί, θα συνεδριάσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, με μοναδικό θέμα:

 

“Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων – παγετού, περιόδου 2023”.


Εκτός από τα μέλη που ορίστηκαν στη σχετική απόφαση Δημάρχου, προαιρετική (και επιθυμητή) είναι η συμμετοχή και άλλων οργανισμών, υπηρεσιών, φορέων και εθελοντικών ομάδων, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας