Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων και των καθιστικών στα πλαίσια του “Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας” Κύριο

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων και των καθιστικών στα πλαίσια του “Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας”

Ολοκληρώνονται σταδιακά, έργα από τα 16 της πράξης που εγκρίθηκε σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 4294/1456/Α3/2019 απόφαση ένταξης του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, για το «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», με τη προμήθεια και εγκατάσταση:

 

μεταλλικών κυλινδρικών κάδων απορριμμάτων και
καθιστικών (παγκακιών) με χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας
τα οποία τοποθετήθηκαν στο κέντρο της πόλης της Αλεξάνδρειας, σε σημεία που είχαν προβλεφθεί σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας, στο στάδιο σύνταξης της μελέτης.

 

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης δήλωσε σχετικά: “Συνεχίζουμε το έργο μας για το οποίο δεσμευθήκαμε, και προχωράμε σε σημαντικές δράσεις αναβαθμίζοντας την ποιότητα της καθημερινότητας των πολιτών μας”.

 

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας