Ουδέν νεότερον για τη γέφυρα Κρασοπούλι στον Παλαιό Πρόδρομο Ημαθίας Κύριο

Ουδέν νεότερον για τη γέφυρα Κρασοπούλι στον Παλαιό Πρόδρομο Ημαθίας

Ερώτηση με αίτημα για γραπτή απάντηση κατέθεσε η παράταξη «ΑΛΛΑΓΗ στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» απευθυνόμενη προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη, ώστε να ενημερωθεί για τις εξελίξεις που τυχόν υπάρχουν σχετικά με την αποκατάσταση της γέφυρας του χειμάρρου Κρασοπούλι, στον Παλαιό Πρόδρομο Ημαθίας.


Η παράταξη διευκρινίζει ότι, ως εκ του ρόλου της στην αντιπολίτευση, οφείλει να ελέγχει τη διοίκηση για τυχόν άστοχες ή λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις. Επιπλέον τονίζει ότι οι ερωτήσεις που υποβάλει σε καμία περίπτωση δεν απευθύνονται στους εργαζόμενους, οι οποίοι άλλωστε, κινούνται σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις και εντός του πλαισίου της οικονομικής πολιτικής και της χρηματοδότησης των έργων που αποφασίζει η διοίκηση.


Η παράταξη διαπιστώνει ότι στην περίπτωση της γέφυρας Κρασοπούλι, η αποκατάσταση της οποίας εδώ και καιρό παραμένει σε εκκρεμότητα, είναι σαφές ότι ο πολιτικός σχεδιασμός έχει αποτύχει. Για αυτό ζητά να ενημερωθεί εάν η αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ημαθίας θεωρεί σκόπιμο να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής μελέτης για τον χείμαρρο Κρασοπούλι, με στόχο την καλύτερη και αναβαθμισμένη αντιπλημμυρική του προστασία. Κι ακόμη, ζητά διευκρινίσεις σχετικά με τις προθέσεις της αντιπεριφέρειας για την αποκατάσταση της γέφυρας, με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ούτε προσωρινή, ούτε και οριστική λύση στο πρόβλημα.

 


Ο επικεφαλής της παράταξης, καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, δήλωσε σχετικά:

 


«Ο εντοπισμός των ανεπαρκειών του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού στα ποτάμια και τα ρέματα της Περιφέρειας, όπως για παράδειγμα αυτές που φαίνεται ότι υπάρχουν στην περίπτωση του χειμάρρου Κρασοπούλι, ήταν ο βασικός μας στόχος όταν προτείναμε στη διοίκηση της Περιφέρειας τη συγκρότηση μιας Task Force, ως εισηγητικό και γνωμοδοτικό όργανο, για την επικαιροποίηση και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας, με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή.


Για τη γέφυρα που κατέρρευσε στην περσινή κακοκαιρία και εξυπηρετεί τους αγρότες της περιοχής ζητάμε να μάθουμε τους σχεδιασμούς της αντιπεριφέρειας για την αποκατάστασή της. Με τη δηλωμένη αδυναμία του Δήμου Αλεξάνδρειας να αναλάβει αυτό το έργο, οι πολίτες της Ημαθίας οφείλουν να γνωρίζουν ποιος φορέας θα αναλάβει την πρωτοβουλία για την έξοδο από το σημερινό αδιέξοδο».

 


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 


ΠΡΟΣ: Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, κ. Καλαϊτζίδη

 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, κ. Τζιτζικώστα

 


Ερώτηση, με αίτημα για γραπτή απάντηση

 


Θέμα: Διευκρινίσεις για γέφυρα Κρασοπούλι στον Π. Πρόδρομο Ημαθίας.

 


Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που μας προωθήσατε με το υπ. αριθ. πρωτ. 170204/399/6-3-2024 έγγραφό σας.

 


Από αυτές κατανοούμε ότι οι υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας θεωρούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή από την 19η έως την 24η Ιανουαρίου 2023 προκάλεσαν καθίζηση των θεμελίων και βλάβη στο οδόστρωμα της γέφυρας. Επίσης, θεωρούν ότι δεν ευθύνονται οι εργασίες καθαρισμού για την απομάκρυνση φερτών υλών από την κοίτη του χειμάρρου και για την αποκατάσταση και ενίσχυση των αναχωμάτων που εκτελέστηκαν τα προηγούμενα έτη.

 


Αποδεχόμαστε τις εξηγήσεις των υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας και είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα στελέχη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, με αίσθημα ευθύνης και με επιστράτευση των επιστημονικών και τεχνικών τους γνώσεων, σε δύσκολες συνθήκες έλλειψης προσωπικού και μέσων.

 


Ωστόσο, από τον ρόλο μας ως παράταξη της αντιπολίτευσης, οφείλουμε να ελέγχουμε τη διοίκηση για τυχόν άστοχες ή λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις. Και βέβαια, σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μας δεν είναι να ελέγχουμε τους εργαζόμενους. Οι οποίοι, άλλωστε, εργάζονται κάτω από τις πολιτικές κατευθύνσεις και εντός του πλαισίου της οικονομικής πολιτικής και της χρηματοδότησης των έργων που αποφασίζει η διοίκηση.

 


Στην περίπτωση του χειμάρρου Κρασοπούλι τόσο ο πολιτικός σχεδιασμός, όσο όμως και οι προτεραιότητες της αντιπλημμυρικής προστασίας, φαίνονται να πάσχουν. Και γι’ αυτό δεν ευθύνονται, ασφαλώς, οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι, αλλά εκείνοι που έχουν την πολιτική ευθύνη των τελικών αποφάσεων.

 


Γι’ αυτό και οι ερωτήσεις μας απευθύνονται στη διοίκηση και όχι στις υπηρεσίες. Οι οποίες οφείλουν να παρέχουν στη διοίκηση και σε εμάς τα απαραίτητα στοιχεία. Την πολιτική ευθύνη των έργων, όμως, δεν την έχουν οι υπηρεσίες, αλλά αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση ή και για τη μη χρηματοδότησή τους.

 


Από τις εικόνες, λοιπόν, που συνοδεύουν τα έγγραφα φαίνεται σαφώς διάβρωση των αναχωμάτων και του δρόμου που έχει κατασκευαστεί επί αυτών. Στοιχείο που αποτελεί ένδειξη ότι κατά το απώτερο παρελθόν – ίσως και πριν μεταφερθούν οι αντίστοιχες αρμοδιότητες στην ευθύνη της Περιφέρειας – έγιναν αντιπλημμυρικά ή οδικά έργα εντός της κοίτης, τα οποία δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, χωρίς αυτά να συνδέονται με οποιεσδήποτε επιπτώσεις στη σταθερότητα των θεμελίων της γέφυρας.

 


Ο εντοπισμός τέτοιων ανεπαρκειών αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, άλλωστε, ήταν και ο βασικός μας στόχος όταν προτείναμε στη διοίκηση της Περιφέρειας τη συγκρότηση μιας Task Force, ως εισηγητικό και γνωμοδοτικό όργανο, για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας, με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή.

 


Επίσης, διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας σας δήλωσε εγγράφως ότι αδυνατεί να προβεί σε άμεσες ενέργειες για την καθαίρεση και απομάκρυνση των υλικών από την κοίτη του χειμάρρου, καθώς και σε ενέργειες για άμεση μελέτη και αποκατάσταση της κατασκευής της εν λόγω γέφυρας. Ως εκ τούτου, ζήτησε τη συνδρομή της Περιφέρειας.

 


Η Περιφέρεια συνέδραμε στην καθαίρεση και απομάκρυνση των υλικών κατασκευής της γέφυρας, γεγονός για το οποίο αξίζει τα εύσημα. Τον Φεβρουάριο του 2024 ο ανάδοχος καθαίρεσε την γέφυρα και απομάκρυνε τα υλικά από την κοίτη.
Ωστόσο, η Περιφέρεια δήλωσε ότι αδυνατεί να συνδράμει στην αποκατάσταση της γέφυρας, καθώς κάτι τέτοιο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, εφόσον πρόκειται για δημοτικό οδικό δίκτυο. Για την αποκατάσταση της γέφυρας θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι, ώστε αρχικά να ανατεθεί η εκπόνηση σχετικής μελέτης από τον αρμόδιο φορέα και κατόπιν η κατασκευή του έργου.

 


Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας μας επιβεβαίωσαν ότι από κατοίκους της τοπικής κοινότητας έχει αναφερθεί ότι υπήρξαν υποσχέσεις για εγκατάσταση γέφυρας από το στρατό μέχρι να δοθεί οριστική λύση.

 


Θέλοντας να δώσουμε έμφαση στις πολιτικές αποφάσεις της διοίκησης και όχι στην εκτέλεση έργων από τις υπηρεσίες, αλλά και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ούτε προσωρινή, ούτε και οριστική λύση, με αποτέλεσμα δεκάδες αγρότες να συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται κατά τις μετακινήσεις τους προς τα χωράφια τους, που ξεπερνούν σε έκταση τα 2000 στρέμματα, 4 και 5 φορές την ημέρα, διανύοντας πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, που σημαίνει κόστος μετακίνησης και εργατοωρών, παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

 


1. Θεωρείτε σκόπιμο να ληφθεί πολιτική απόφαση για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής μελέτης για τον χείμαρρο Κρασοπούλι, με στόχο την καλύτερη και αναβαθμισμένη αντιπλημμυρική του προστασία;


2. Βρίσκεστε σε συνεννόηση με υπηρεσίες του στρατού που τυχόν έχουν αναλάβει την κατασκευή προσωρινής γεφύρωσης; Έχετε σχετική ενημέρωση από τον Δήμο Αλεξάνδρειας;


3. Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, για την ανάθεση της εκπόνησης σχετικής μελέτης και κατόπιν της κατασκευής του έργου; Εάν θεωρείτε πως είναι ο Δήμος και με δεδομένη την αδυναμία που σας έχει δηλώσει εγγράφως, ποιος άλλος κρατικός φορέας μπορεί να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στη θέση του ή έστω να λειτουργήσει υποστηρικτικά;


4. Ποια είναι η πολιτική σας απόφαση και ποιες οι επόμενες ενέργειές σας για τη συγκεκριμένη γέφυρα;

 

 

 

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας