Πότε θα ηχήσουν σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα στα πλαίσια της άσκησης ¨ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ¨ Κύριο

Πότε θα ηχήσουν σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα στα πλαίσια της άσκησης ¨ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ¨

Ανακοινώνεται ότι:


Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 στα πλαίσια της Άσκησης ΤΑΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-21».Θα πραγματοποιηθεί, σε όλη την Επικράτεια, δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των Συστήματος Αυτόματου Τηλεχειρισμού των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, όπως παρακάτω:


Ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).


Ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).


Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό, ότι η ήχηση των Σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας