Προσλήψεις συμβασιούχων στους δήμους - 8 στην Ημαθία - 200 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κύριο

Προσλήψεις συμβασιούχων στους δήμους - 8 στην Ημαθία - 200 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την “πόρτα” για την απασχόληση εκατοντάδων ανέργων, ακόμα και σε κρίσιμες υπηρεσίες, ανοίγουν σύντομα οι δήμοι και οι περιφέρειες, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν ήδη υποβάλει αιτήματα πρόσληψης συμβασιούχων για το 2022.

 

Για όσους μάλιστα καθυστέρησαν να στείλουν στο ΑΣΕΠ τη λίστα με το προσωπικό που θεωρούν αναγκαίο, μαζί και τις ειδικότητες που χρειάζονται, το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο του έδωσε παράταση έως 31 Ιανουαρίου στην αρχική προθεσμία που είχε δώσει και έληγε την περασμένη Παρασκευή 21 Ιανουαρίου.

 

Οι προσλήψεις των συμβασιούχων στους ΟΤΑ, σε δήμους και περιφέρειες παρότι θα είναι περιορισμένες κατά 10% σε σχέση με το 2020, θα δώσουν μεγάλη ανάσα στις δημοτικές και περιφερειακές υπηρεσίες που είναι σχεδόν πλήρως υποστελεχωμένες, αδυνατώντας σε πολλές περιπτώσεις να λειτουργήσουν.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή ωριαίας αποζημίωσης, για το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για το 2022 έχει οριστεί σε 25.344 προσλήψεις, μειωμένος κατά 10 % σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020.

 

Ωστόσο ο μεγαλύτερος αριθμός συμβασιούχων που θα προσληφθούν θα απορροφηθεί από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού.

 

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη ζητήσει την πρόσληψη συνολικά 209 ατόμων για τις επτά περιφερειακές ενότητες, ενώ ήδη το αίτημα εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και αύριο Πέμπτη κατατίθεται προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή. Το προσωπικό αυτό (128 άτομα στη Θεσσαλονίκη, 8 στην Ημαθία, 18 στο Κιλκίς, 26 στην Πέλλα, 15 στην Πιερία, 8 στις Σέρρες και 6 στη Χαλκιδική) θα απασχοληθεί σε διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, ενώ θα προσληφθούν και ειδικότητες τοπογράφων, αγρονόμων, κτηνιάτρων κ.α.

 

Με φειδώ οι προσλήψεις σε δήμους και περιφέρειες

 

Τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης αιτήματα αφορούν στις εξής κατηγορίες προσωπικού:

 

- Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά το αρ.57 του ν.4821/2021.

 

- Προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων ειδικοτήτων για το οποίο απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 ως ισχύει (όλοι οι Φορείς), συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντικών Στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ).

 

- Προσωπικό για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης.

 

Με την εγκύκλιο, το υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι οι Φορείς της Αυτοδιοίκησης «θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους με φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών και της πρόβλεψης του αρ.25 του ν.4829/2021 περί περικοπής του συνολικού αριθμού των εγκρίσεων σε ποσοστό 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο οποίος ανέρχεται σε 25.344 προσλήψεις για το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης».

 

Επίσης το ΥΠΕΣ διευκρινίζει ότι στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό, όσον αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις ΙΔΟΧ που αφορούν σε:

 

* συμβάσεις έως 8 μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν.4765/2021 και 212 του ν.3584/2007

* προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως 5 ημερομίσθια τον μήνα, όπως προβλέπεται στο αρ.210 του ν.3584/2007

* προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

* προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό του οποίου η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας