Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του τμήματος Κουλούρας - Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού στο πλαίσιο εργασιών διαγράμμισης Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του τμήματος Κουλούρας - Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού στο πλαίσιο εργασιών διαγράμμισης

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες διαγράμμισης του οδοστρώματος επί της Εγνατίας Οδού, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε τον κατά περίπτωση αποκλεισμό της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας του τμήματος (Α/Κ) Κουλούρας - (Α/Κ) Νησελίου της Εγνατίας Οδού.

 

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν έως και την 31-01-2022, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας