Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες συντήρησης στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Μαλιακός - Κλειδί Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες συντήρησης στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Μαλιακός - Κλειδί

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω τακτικών εργασιών, ετήσιας διάρκειας, συνήθους συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. «Μαλιακός – Κλειδί» η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε:

 

Α. Σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, κατεύθυνση από Βέροια προς Αθήνα:

 

- Την τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 3,5 μέτρα) στον κλάδο εισόδου προς Π.Α.Θ.Ε. του Α/Κ Κλειδίου, καθημερινά από ανατολή έως δύση ηλίου.

- Τον αποκλεισμό του κλάδου εισόδου προς Π.Α.Θ.Ε. του Α/Κ Κλειδίου, με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικής διαδρομής, καθημερινά από ανατολή έως δύση ηλίου.

 

Β. Στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, από χ/θ 286,000 έως χ/θ 288,355 (Α/Κ Κλειδίου), κατεύθυνση από Βέροια προς Θες/νίκη:

 

- Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, και

- Τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της αριστερής μόνο ή της δεξιάς μόνο λωρίδας κυκλοφορίας, καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο,

 

Γ. Στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, από χ/θ 274,500 έως χ/θ 276,000, κατεύθυνση από Βέροια προς Θες/νίκη:

 

- Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, σε περιπτώσεις εγκατάστασης εργοταξιακής πληροφοριακής σήμανσης,

- Τον αποκλεισμό της δεξιάς μόνο λωρίδας κυκλοφορίας, καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, σε περιπτώσεις εγκατάστασης εργοταξιακής πληροφοριακής σήμανσης,

 

Δ. Στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, από τον Α/Κ Κλειδίου έως τον Α/Κ Νησελίου, κατεύθυνση από Θεσ/νίκη προς Βέροια:

 

- Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, σε περιπτώσεις εγκατάστασης εργοταξιακής πληροφοριακής σήμανσης και

- Τον αποκλεισμό της δεξιάς μόνο λωρίδας κυκλοφορίας, καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, σε περιπτώσεις εγκατάστασης εργοταξιακής πληροφοριακής σήμανσης,

 

Ε. Στα τμήματα παράπλευρων οδών & κάτω διαβάσεων Αυτοκινητόδρομου Αθήνας – Θεσσαλονίκης:

 

- Την τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 5,50 μ.) ή εναλλακτικά, τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας
κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης, με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, στο ακόλουθο τμήμα των παράπλευρων οδών του αυτοκινητόδρομου:

 

Παράπλευρη Οδός Δυτική, Οδικό Τμήμα Από Χ.Θ. 471+000 Έως Χ.Θ. 469+800 (Γέφυρα Αλιάκμονα), Χ/θ επί του αυτοκινητόδρομου Αρχή 471+000 και Τέλος 469+800

 

- Την τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 5,50 μ.) ή εναλλακτικά, τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης, με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, στην ακόλουθη κάτω διάβαση του αυτοκινητόδρομου:

 

Κάτω διάβαση - Σύνδεση παράπλευρων οδών, Χ/Θ επί του αυτοκινητοδρόμου 470+510

 

- Τον αποκλεισμό της παραπάνω κάτω διάβασης (εκτός των ορίων του ΚΕΠ), με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών από τις εκατέρωθεν άνω και κάτω διαβάσεις του αυτοκινητόδρομου, καθημερινά από ανατολή έως δύση ηλίου.

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την έκδοσή της έως την 31/12/2022, εξαιρουμένων των περιόδων:


από 04/03/2022 έως 08/03/2022
από 24/03/2022 έως 27/03/2022
από 21/04/2022 έως 26/04/2022
από 29/04/2022 έως 03/05/2022 (σε περίπτωση μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς στις 02/05/2022)
από 10/06/2022 έως 14/06/2022
από 12/08/2022 έως 16/08/2022
από 27/10/2022 έως 30/10/2022
από 23/12/2022 έως 31/12/2022
καθώς και όλα τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 18/06/2022 έως και 04/09/2022.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας