Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κλειδί Ημαθίας από 13/8 Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κλειδί Ημαθίας από 13/8

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στην Κεντρική Οδό της Τ.Κ. Κλειδίου, από τη συμβολή της με ανώνυμη οδό (Ο.Τ. 23, αρ. οικ. 128) έως τη συμβολή
της με έτερη ανώνυμη οδό (Ο.Τ. 66, αρ. οικ. 252), καθώς και στις κάθετες προς αυτήν, σύμφωνα με α/α 2 σχετική.

 

Β. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, στην Κεντρική Οδό της Τ.Κ. Κλειδίου, από τη συμβολή της με ανώνυμη οδό (Ο.Τ. 23, αρ. οικ. 128) έως τη συμβολή της με έτερη ανώνυμη οδό (Ο.Τ. 66, αρ. οικ. 252), σύμφωνα με α/α 2 σχετική.

 

Γ. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από 13-08-2023 έως και 15-08-2023, κατά τις ώρες 17:00΄ έως 05:00΄ της επόμενης, έκαστη ημέρα.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας