Προχωρά η υλοποίηση του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Κοπανού από το πρόγραμμα Leader/CLLD της ΑΝΗΜΑ Κύριο

Προχωρά η υλοποίηση του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Κοπανού από το πρόγραμμα Leader/CLLD της ΑΝΗΜΑ

Βάσει του αρχικού προγραμματισμού και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος προχωρά η υλοποίηση του έργου

ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Κοπανού, που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα Leader/CLLD της ΑΝΗΜΑ Α.Ε.

 


Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του Προέδρου της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., Θεόφιλου Τεληγιαννίδη

και μελών της Ομάδας Τοπικής Δράσης που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου.

 


Όπως επισήμαναν τα αρμόδια στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας, οι εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα,

παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η συνεχής αύξηση των τιμών των δομικών υλικών, ενώ το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες όλων.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας