Σε Γενική - Λαϊκή Συνέλευση καλεί το συμβούλιο της Τ.Κ. Λουτρού τους πολίτες Κύριο

Σε Γενική - Λαϊκή Συνέλευση καλεί το συμβούλιο της Τ.Κ. Λουτρού τους πολίτες

 

loutro21

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας