Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις σε Κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας Κύριο

Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις σε Κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε δρόμους, οι οποίοι χρήζουν άμεσης συντήρησης, στις Κοινότητες του Δήμου.

 

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιούνται παρεμβάσεις που αφορούν την αποξήλωση του φθαρμένου οδοστρώματος

όπου κρίθηκε αναγκαίο και την εκ νέου ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος του δρόμου.

 

Η δημοτική αρχή έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών

και μέσω των ανωτέρω παρεμβάσεων, συμβάλλει στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας στα όρια του Δήμου, των κινούμενων πολιτών του.

 

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας