Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας οι εγγραφές παιδιών για το βρεφικό σταθμό Π. Σκυλιτσίου Κύριο

Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας οι εγγραφές παιδιών για το βρεφικό σταθμό Π. Σκυλιτσίου

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων οι ωφελούμενες/οι που ενδιαφέρονται να κάνουν την εγγραφή των παιδιών στο ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ να απευθύνονται στα γραφεία της επιχείρησης ‘’Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας’’ μέχρι και την Τετάρτη 2-9-2020.

Να έχουν εκτυπώσει την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της ΕΕΤΑΑ (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤΑXISNET) καθώς επίσης και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας