Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων: Πρόσληση σε τακτική γενική συνέλευση Κύριο

Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων: Πρόσληση σε τακτική γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 6μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 


1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.


2. Ετήσιος Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.


3. Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ.


4. Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής.


5. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.


6. Διάφορα θέματα – προτάσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τ.Σ.Υ. Τ.Υ.
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.   ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ Γ.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας