ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ - Προκήρυξη θέσης κοινωνικού λειτουργού Κύριο

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ - Προκήρυξη θέσης κοινωνικού λειτουργού
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την  ειδικότητα  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ / ΤΕ που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια.
 
Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου και η απασχόληση έξι ( 06 ) ώρες καθημερινά.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
 
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
 
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 
 
Βιογραφικό σημείωμα
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 
Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας
     Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου « Τα Παιδιά της Ανοιξης » Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ).
Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212. 
Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος
ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας