ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΕΩΣ ΠΛΑΤΕΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Οι ανίκανοι πολιτικοί τυχοδιώκτες της Ημαθίας που δεν ήθελαν να ακούσουν τους εργαζόμενους καθώς και τη γνώμη της αντιπολίτευσης και προσέφυγαν σε μια σύσκεψη κομματική της Ν.Δ στο Δημαρχείο της Αλεξάνδρειας για το ξεπούλημα της Ε.Β.Ζ για να κερδίσουν εντυπώσεις και όχι να καταγγείλουν το πλιάτσικο που γίνετε γιατί τους ενδιαφέρει μόνο το ''ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ'' και ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ της Ανάπτυξης της ΗΜΑΘΙΑΣ τους πληροφορούμε ότι απέτυχαν παταγωδώς να συγκαλύψουν πολιτικές ευθύνες των Υπουργών τους .
Μετά τους αγώνες που κάναμε για την αποκατάσταση της αλήθειας και την κατανομή πολιτικών και ποινικών ευθυνών καταφέραμε έκτακτοι εργαζόμενοι μαζί με την Βουλευτή Ημαθίας κυρία Καρασαρλίδου Φρόσω να γίνει η παρακάτω επερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Οικονομικών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ: «Αναγκαία και επείγουσα η παροχή διευκρινήσεων και εγγυήσεων σχετικά με τη λειτουργία του εργοστασίου της ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας».
Στο σχέδιο εξυγίανσης της ΕΒΖ που υποβλήθηκε προς επικύρωση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προβλεπόταν η σύσταση 8 εταιριών ειδικού σκοπού στις οποίες θα μεταβιβαζόταν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της ΕΒΖ, ενώ στη μητρική εταιρία που πλέον θα ονομάζεται παλαιά εταιρία ΕΒΖ -Old Co- θα παρέμενε το υπόλοιπο ενεργητικό.
Στις 5.11.2019, η ΕΒΖ εκμίσθωσε με συνοπτική διαδικασία δύο εργοστάσιά της στο Πλατύ και στις Σέρρες στη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας η οποία τα υπεκμισθώνει στη Royal Sugar του κ. Καραθανάση. Όμως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σχεδίου εξυγίανσης, η ΕΒΖ έχει κατά της Royal Sugar απαιτήσεις λογιστικής αξίας 1.722.806 ευρώ.
Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε στον Τύπο το μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ ΕΒΖ, Τράπεζας Πειραιώς και Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας. Με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα, προκύπτουν ζητήματα αθέτησης ουσιωδών όρων του εν λόγω μισθωτηρίου αναφορικά:
1. Με τη μη απορρόφηση και μη πληρωμή της παραγωγής των τεύτλων του 2019, υποχρέωση που απορρέει από το μισθωτήριο και την οποία μάλιστα η Royal Sugar αναφέρει στο από 6.11.2019 Δελτίο Τύπου της, αναρτημένο στον ιστότοπό της. Η μη εκπληρωθείσα εισέτι υποχρέωση της μισθώτριας υπολογίζεται στα 3.7 εκ. ευρώ.
2. Με τη μη υπογραφή από τους συμβαλλόμενους πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής για την παράδοση των μισθίων και του εντός αυτών μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και λοιπών αναλώσιμων υλικών. Αντιθέτως, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις 17.12.2019 σε σύσκεψη στο γραφείο του κ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφασίστηκε να γίνει «με κάθε επιφύλαξη» η παράδοση-παραλαβή των εργοστασίων της ΕΒΖ στη Royal Sugar. Συνεπώς, δεν έγινε απογραφή και παράδοση-παραλαβή για τα αναλώσιμα υλικά, σπόρους κ.λπ. τα οποία παραμένουν στο ενεργητικό της παλιάς ΕΒΖ και η εκποίηση των οποίων προβλεπόταν να καλύψει μέρος του χρέους των πιστωτών της ΕΒΖ. Η λογιστική αξία των παραπάνω αποτιμάται σε 14.415.422 ευρώ, ενώ η πραγματική τους αξία αποτιμάται ακόμα μεγαλύτερη. Προκαλεί ερωτηματικά ότι εκπρόσωποι της Royal Sugar δήλωναν στον Τύπο στις 3.12.2019 ότι «η αποθήκη στο Πλατύ ήταν σχεδόν άδεια από εμπόρευμα». Επιβεβαιώνεται έτσι έμμεσα ότι η Royal Sugar είχε ήδη εγκατασταθείστους χώρους της ΕΒΖ πριν την διαδικασία παράδοσης-παραλαβής που έγινε επισήμως στις 18.12.2019.
3. Με το γεγονός ότι η Royal Sugar ήδη από την επομένη της υπογραφής του μισθωτηρίου και χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαδικασία παράδοσης-παραλαβής, εγκαταστάθηκε σε όλους τους χώρους του εργοστασίου συμπεριλαμβανομένου και του χώρου του εργοστασίου σπόρων (ξεχωριστή μονάδα από αυτή του εργοστασίου Πλατέος). Από τις πρώτες μέρες της εγκατάστασής της, και χωρίς να μεσολαβήσει οποιαδήποτε απογραφή, υπάρχουν μαρτυρίες ότι άρχισε να απομακρύνει από τις εγκαταστάσεις και με άγνωστη κατεύθυνση σκραπ, μηχανήματα και χρήσιμα υλικά. Επιπλέον, με την εγκατάστασή της, υπάρχουν μαρτυρίες ότι ιδιοποιήθηκε υλικά συσκευασίας μεγάλης αξίας με λογότυπο της ΕΒΖ στα οποία συσκεύαζε ζάχαρη άγνωστης προέλευσης, την οποία διακινούσε και εξακολουθεί να διακινεί στην αγορά ήδη από τις 02.12.2019, μολονότι η επίσημη ημερομηνία παράδοσης-παραλαβής του εργοστασίου ήταν η 18.12.2019. Επίσης, υπάρχουν τέλος μαρτυρίες ότι ιδιοποιήθηκε σπόρο μεγάλης αξίας τον οποίο μετέφερε σε δικές της αποθήκες και με τον οποίο εφοδιάζει τευτλοπαραγωγούς του νομού Σερρών. Η παράνομη απομάκρυνση των παραπάνω υλικών μειώνει την αξία του ενεργητικού της παλιάς ΕΒΖ που, όπως είναι φυσικό, θα έπρεπε να προορίζεται για κάλυψη μέρους των απαιτήσεων πιστωτών της. Συνέπεια αυτής της μείωσης είναι ότι οι φορείς που έχουν προσφύγει κατά της συμφωνίας εξυγίανσης και διεκδικούν χρήματα από την ΕΒΖ (Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικοί Φορείς ΔΕΠΑ, ΤΟΕΒ, απολυθέντες εργαζόμενοι) θα λάβουν πενιχρές αποζημιώσεις.
4. Με το ότι γίνεται χρήση, όπως προαναφέρθηκε, από τη Royal Sugar των υλικών συσκευασίας της ΕΒΖ αλλά κυρίως του brand name αυτής όμως όχι και του προϊόντος, με συνέπεια να προκαλείται στον καταναλωτή η πλάνη ότι δήθεν αγοράζει ελληνική ζάχαρη παραγωγής της ΕΒΖ η οποία εξ αντικειμένου και λόγω της ποιότητάς της και της φήμης της διατίθεται σε αυξημένη τιμή μολονότι αυτή είναι αγνώστου προελεύσεως και πιθανόν αμφιβόλου ποιότητας.
Επειδή είναι προφανές ότι:
Προκαλούνται -από τα ως άνω τεκταινόμενα- ερωτήματα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης των εγκαταστάσεων της ΕΒΖ.
Επιδεινώνεται μια ήδη προβληματική κατάσταση στην Ημαθία και των υπολοίπων περιοχών τευτλοπαραγωγης της χώρας, η οποία πλήττεται από την αποβιομηχάνισή της, καθώς σε σύντομο χρόνο διέκοψε τη λειτουργία του και άλλο εργοστάσιο.
Η μετατροπή ενός -μέχρι πρόσφατα- λειτουργούντος εργοστασίου σε αποθηκευτικό χώρο -χωρίς μάλιστα αποθηκευτικό υλικό, καθώς αυτό αφαιρείται- που δεν προβλεπόταν στη Συμφωνία και δεν περιεχόταν στις εξαγγελίες της Royal Sugar (του κ. Καραθανάση) δεν αποτελεί ορθολογική αλλά μονοπωλιακή επιλογή.
Δεν υλοποιείται ούτε κατ’ ελάχιστον η πολυδιαφημιζόμενη «λύση» για την ΕΒΖ, η δε διάτρητη συμφωνία μίσθωσης την καθιστά ευάλωτη σε πιθανή καταστρατήγησή της.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Νομιμοποιείται ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αναλαμβάνει την ευθύνη του διεκδικούμενου χρέους του εκλεκτού της ΝΔ κ. Καραθανάση, νόμιμου εκπροσώπου της Royal Sugar, έναντι της ΕΒΖ;
2. Νομιμοποιείται ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αποφασίζει τη «με επιφύλαξη» διαδικασία παράδοσης-παραλαβής υλικών αξίας εκατομμυρίων ευρώ και την εν λευκώ παράδοση εργοστασίων στον εκλεκτό της ΝΔ κ. Καραθανάση, νόμιμο εκπρόσωπο της Royal Sugar, και εις βάρος των πιστωτών της ΕΒΖ;
3. Γιατί συνεχίζεται η μεταφορά χρήσιμων μηχανημάτων, σπόρων και σκραπ εις βάρος των πιστωτών της ΕΒΖ και επ’ ωφελεία του μισθωτή; Γιατί δεν αναζητούνται οι ευθύνες από τη διοίκηση της ΕΒΖ η οποία, αν και είναι γνώστης της κατάστασης εξ αρχής, δεν προστατεύει το ενεργητικό της εταιρίας;
4. Σκοπεύετε να προβείτε άμεσα στην παραβολή των εναπομεινάντων υλικών του εργοστασίου Πλατέος σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στους πίνακες των παραρτημάτων της σύμβασης και στην άμεση κοστολόγηση στην Συνεταιριστική Τράπεζα των αφαιρεθέντων υλικών; Στην περίπτωση αυτή πως θα κοστολογηθεί το αφαιρεθέν σκραπ που δεν περιγράφεται στα παραρτήματα και δεν μπορεί να αποτιμηθεί;
5. Είναι σύμφωνο με την πολιτική σας το να καταστεί το εργοστάσιο μη λειτουργικό με την αφαίρεση των χρήσιμων μηχανημάτων από την μισθώτρια εταιρεία; Εφόσον δεν είναι σύμφωνες με την πολιτική σας οι παραπάνω ενέργειες θα αποδοθούν ποινικές ευθύνες;
6. Νομιμοποιείται η μισθώτρια εταιρία να μην υπογράψει με τους παραγωγούς τεύτλων τα συμβόλαια αγοράς για την απορρόφηση της παραγωγής του 2019; Γιατί δεν πλήρωσε την παραπάνω παραγωγή ζημιώνοντας έτσι τους παραγωγούς κατά 3,7 εκατομμύρια ευρώ;
7. Περιλαμβάνεται το εργοστάσιο σπόρων στο Μίσθιο; Αν ναι, για ποιον λόγο υπεκμισθώθηκε και αυτό στην Royal Sugar στην τιμή του ενός, αφού ως γνωστό δεν πρόκειται να παράγει σπόρο. Αν όχι, τότε για ποιον λόγο η Royal Sugar εγκαταστάθηκε και σε αυτό το εργοστάσιο;
8. Γιατί δεν έγινε καταγγελία της συμφωνίας μίσθωσης και δεν ακολούθησε απομάκρυνση της Royal Sugar και αναζήτηση νέου ενδιαφερόμενου, αφού δεν τηρήθηκε η Συμφωνία μίσθωσης και σε τίποτα δεν εξυπηρετήθηκαν οι κοινωφελείς σκοποί της;
9. Πως εξηγείτε το κλείσιμο ενός λειτουργούντος εργοστασίου και η ενεργοποίηση ενός παροπλισμένου εδώ και επτά χρόνια;
10. Πότε προβλέπετε να εξοφληθούν οι οφειλές δεδουλευμένων προς τους εναπομείναντες εργαζόμενους της ΕΒΖ;
11. Για ποιον λόγο χρησιμοποιείται από την Royal Sugar το brandname της ΕΒΖ αλλά χωρίς το προϊόν, με συνέπεια να προκαλείται σύγχυση και πιθανή πλάνη στο καταναλωτικό κοινό; Για ποιον λόγο -και παρά το γεγονός ότι είναι γνώστης της κατάστασης εξ αρχής- η διοίκηση της ΕΒΖ κωφεύει και αδρανεί και δεν προστατεύει το ενεργητικό της σε βάρος των συμφερόντων των πιστωτών της αλλά και της ίδιας;
12. Αναφορικά με την πρόσφατη επικυρωτική του σχεδίου εξυγίανσης της ΕΒΖ κρίση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που είχε καταθέσει η Τράπεζα Πειραιώς, πως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο για την επαναφορά της ΕΒΖ σε κερδοφορία, όταν ήδη αυτό έχει εγκαταλειφθεί συνεπεία της ενοικίασης των δύο εργοστασίων;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αποστόλου Ευάγγελος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παππάς Νικόλαος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέτυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Χρηστίδου Ραλλία

Με εκτίμηση για το Δ.Σ
-ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 στις 18:00μ.μ. το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Νομού Ημαθίας και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών αυτού « Τα παιδιά της αγάπης »  σας καλούν στη διάλεξη με θέμα: «Παιδί με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και Κακοποίηση: από την πλευρά του θύτη και του θύματος» στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Αλεξάνδρειας.

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Νομού Ημαθίας και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών αυτού « Τα παιδιά της αγάπης »,διοργανώνουνσειρά διαλέξεων με την υποστήριξη του Δήμου “Αλεξάνδρειας”, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Οι διαλέξεις συνεχίζονται με θέμα: «Παιδί με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και Κακοποίηση: από την πλευρά του θύτη και του θύματος».Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019.

Η σειρά των διαλέξεων θα δίνονται ανά δύο εβδομάδες, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 – 20.00.Η είσοδος είναι ελεύθερη.Η θεματολογία των διαλέξεων αναφέρεται στο παιδί μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στο κοινωνικό περιβάλλον με επικέντρωση στο παιδί με ειδικές ανάγκες.

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Κλινικής Γενετικής, Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κα Χαρίκλεια Χατζησεβαστού-Λουκίδου.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 στις 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει κινητή μονάδα (VAN), εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά. Επίσης, θα δοθούν εκπαιδευτικά παιχνίδια στα παιδιά που θα συμμετάσχουν.

Βασικός άξονας της ημερίδας θα είναι η ενημέρωση για θέματα κοινωνικοποίησης των παιδιών των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Θα μιλήσουν η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός του Ι.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με τους τρόπους, τα μέσα και τους φορείς κοινωνικοποίησης καθώς και της σημασίας αυτής.

Στόχος της δράσης είναι η ενθάρρυνση των παιδιών για κοινωνικοποίηση. Ταυτόχρονα, η κινητή μονάδα στοχεύει στην ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικοποίησης, τις διαδικασίες ενίσχυσης αυτής και τα αποτελέσματα στην υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • 11:30 – 12:00 Προσέλευση – Εγγραφές
  • 12:00 – 12:15 Χαιρετισμοί – Εισαγωγή
  • 12:15 – 13:00 κα Κουνατίδου Νένα, ψυχολόγος ΙΑΤΑΠ, «Η κοινωνικότητα ως δείκτης της ψυχικής υγείας του παιδιού.»
  • 13:00 – 13:45 κα Μπακιρτσή Γεωργία, κοινωνική λειτουργός ΙΑΤΑΠ, «Οι παράγοντες και οι θεσμοί που επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση των παιδιών.»
  • 13:45 – 14:00 Κλείσιμο, Συζήτηση, Απορίες

ΔΤ: Πρόσκληση σύσκεψης Εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων καθώς και των συνδυασμών που συμμετέχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Πρόσκληση σύσκεψης εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, καθώς και των συνδυασμών που συμμετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
Καλούνται οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, καθώς και των Παρατάξεων που θα συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις Δημοτικές & Περιφερειακές εκλογές, όπως παραστούν την Τρίτη 30/04/2019 στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας) σε κοινή σύσκεψη (συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής – Διακομματικής Επιτροπής).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, θα συζητηθούν οι κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ενώ θα ληφθεί απόφαση, σχετικά με την κατανομή των χώρων του Δήμου, τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών από τις Παρατάξεις και τα Κόμματα, καθώς και τις σχετικές διατάξεις για τις ανάγκες προβολής τους ενόψει των εκλογών, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το νέο του βιβλίο θα παρουσιάσει ο Γιάννης Μοσχόπουλος με τίτλο: «Το Ρουμλούκι» (Καμπανία) κατά την ύστερη οθωμανοκρατία (1830-1900)» στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο της Αλεξάνδρειας την Κυριακή 21 Απριλίου και ώρα 19:00’.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Γιώργης Μελίκης-Δημοσιογράφος-Λαογράφος

Γιάννης Μέγας-Πολιτικός Μηχανικός-Συλλέκτης-Συγγραφέας

Μαρία Δρίζη-Φιλόλογος

Κώστας Κούγκας-Εκπαιδευτικός-Λυκειάρχης-Δρ. Φιλοσοφίας

Εύα Κοντογολίδου-Αρχαιολόγος

Γιάννης Μοσχόπουλος-Συγγραφέας του βιβλίου

Συντονιστής Κώστας Κούγκας

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Πρόκειται για βιβλίο 382 σελίδων που περιλαμβάνει τα κεφάλαια:
Πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα 
[Ο θετικός ρόλος του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης, Τανζιμάτ (πολιτική μεταρρύθμιση στο Οθωμανικό κράτος), η δράση ληστών, τα επαναστατικά κινήματα λόγω της Κριμαϊκής κρίσης, η απαρχή της επιθετικότητας των Βουλγάρων για την Μακεδονία, οι καταστροφές οικισμών από πλημμύρες και οι μετοικήσεις κατοίκων, οι επιδρομές Αλβανών, η Επανάσταση των Μελικοχωρίων και του Κολινδρού, η απαγωγή του Βρετανού γαιοκτήμονα της Τριχοβίστας (Καμποχωρίου), η απαγωγή του τσιφλικούχου πασά του Γιδά].
Οικονομία - φορολογία
[Η ακμή των Ελλήνων κεφαλαιούχων και οι αγορές οθωμανικών τσιφλικιών, η διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Σκύδρας-Μοναστηρίου, η κατασκευή νέων δρόμων Θεσσαλονίκης-Βέροιας και Γιδά-Αικατερίνης]. 
Εκκλησιαστική-Εκπαιδευτική- Κοινοτική Ιστορία & Οργάνωση 
[Η οργάνωση των κοινοτήτων, οι ανοικοδομήσεις ναών και οι ανασυγκροτήσεις μοναστηριών, οι κατάλογοι χωριών Επισκοπής Καμπανίας, η συντεχνία Κουλακιωτών αγιογράφων, η αλληλογραφία της μονής Νησίου με την μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η ανάπτυξη των σχολείων των χωριών και η οικονομική τους ενίσχυση, η ανάληψη της τέλεσης του δρώμενου «Ρογκάτσια» από την εκκλησία].
Περιηγητές - Επισκέπτες – Γεωγράφοι
[Περιγραφές της περιοχής από αυτόπτες επισκέπτες της, η ανακάλυψη των αρχαιοτήτων Νησίου, Κορυφής και Κλειδίου από τον Ντελακουλόνς και η πρώτη αρχαιολογική ανασκαφή στα Παλατίτσια από τον Εζέ].
Οικιστικό και Τοπογραφικό περίγραμμα
[Λεπτομερής αποτύπωση των χωριών, των δρόμων και των γεωγραφικών δεδομένων της περιοχής, οι πρώτοι χάρτες, κατάλογος 81 χωριών με εκτενέστερες αναφορές για τον οικισμό του Γιδά στη νέα του θέση, το κτηματολόγιό του και τον πρώτο κατάλογο των αρρένων κατοίκων του, για την Καψόχωρα, για το Κλειδί, για τη Μελίκη, κ.ά., περιγραφές κονακιών και πυργόσπιτων, οι πρώτες φωτογραφίες από το τσιφλίκι των Παλατιτσίων].
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / 6977336818

1pro

Σελίδα 1 από 2

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας