Την Τρίτη 31 Μαϊου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας - Τι θα συζητήσει

Την Τρίτη 31 Μαϊου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας - Τι θα συζητήσει

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 170/2022 Οικονομικής Επιτροπής) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

2. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο “ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ” για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Πλατύ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του αιτήματος του Συλλόγου Λεχοβιτών Αλεξάνδρειας και Περιχώρων για δεντροφύτευση σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (σχετική η υπ΄αριθ. 6/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

 

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δημιουργίας εννέα (9) θέσεων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στην Αλεξάνδρεια (σχετική η υπ΄αριθ. 7/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

 

5. Έγκριση ή μη του Κανονισμού εμποροπανηγύρεων του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η υπ΄αριθ. 8/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

 

6. 1. Ορισμός μελών:

 

α) Επιτροπής διενέργειας απόδοσης θέσεων των ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου
β) Επιτροπής διεξαγωγής για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου
2. Καθορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής απόδοσης των θέσεων των ενδιαφερομένων για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας