Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας Κύριο

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, που προέκυψε από τις εκλογές στις 15/11/2023

και συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 16/11/2023, έχει ως εξής:

 

 

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4 ΤΑΜΙΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ
5 ΜΕΛΟΣ ΖΙΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΕΛΑ
6 ΜΕΛΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
7 ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ)

 

 

Οι αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ε.Σ. Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, είναι οι εξής:

 

1) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ
4) ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας