12,8 εκατ. ευρώ πρόσθετη ενίσχυση για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών Κύριο

12,8 εκατ. ευρώ  πρόσθετη ενίσχυση για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών

Στα 12,8 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η πρόσθετη ενίσχυση για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών από Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία με βάση την απόφαση της Κομισιόν για επιπλέον απόσυρση 35.020 τόνων από

την ευρωπαϊκή αγορά των προϊόντων αυτών, η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Η χρηματοδοτική αυτή αντιστάθμιση προς τους Έλληνες, τους Ιταλούς και τους Ισπανούς θα ισχύσει αναδρομικά από τις 3 Αυγούστου και έρχεται να προστεθεί στα 70 εκατ. ευρώ που δόθηκαν την 1η Ιουλίου 2017.

Η επιπλέον επιλέξιμη ποσότητα προϊόντων όσον αφορά την Ελλάδα ανέρχεται σε 10.710 τόνους (οι επιπλέον ποσότητες για Ισπανία και Ιταλία είναι 19.550 και 4.760 τόνοι αντίστοιχα).  Η συνολική ποσότητα ροδάκινων και νεκταρινιών για την Ελλάδα ανέρχεται, ως εκ τούτου, στους 16.065 τόνους.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν έχει λάβει μια σειρά από μέτρα για να βοηθήσει τους παραγωγούς που έχουν πληγεί από το ρωσικό εμπάργκο από το 2014. Πιο πολύ έχουν πληγεί οι παραγωγοί φρούτων. Τα τρέχοντα μέτρα έρχονται ως αποτέλεσμα της απόφασης της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης να εισάγει πιο αυστηρά υγειονομικά και φυτοϋγεινομικά μέτρα στις εισαγωγές από την ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2017. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι απροσδόκητα υψηλές αποδόσεις φέτος οδήγησαν σε σημαντικά αποθέματα ροδάκινων και νεκταρινιών, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Αυτοί οι δύο παράγοντες συνέβαλαν στη μείωση των τιμών, σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω από το κόστος παραγωγής.

Οι νέοι κανόνες θα αποζημιώσουν τους παραγωγούς για την απόσυρση άλλων 35.020 τόνων ροδάκινων και νεκταρινιών από την αγορά, με κόστος 12,8 εκατ. ευρώ. 

Ο Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπυξη, Φιλ Χόγκαν δήλωσε σχετικά: «Εξυπακούεται ότι εξακολουθούμε να επιδεικνύουμε εξαιρετική προσοχή όσον αφορά την κατάσταση των ευρωπαίων παραγωγών οι οποίοι εργάζονται σε ασταθές περιβάλλον. Η κοινή γεωργική πολιτική διαθέτει πολλά μέσα για να τους στηρίξει στις δυσκολίες στιγμές και αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό των γεωργών».

Στον νέο κανονισμό επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «Από τις 3 έως τις 8 Αυγούστου 2017, ορισμένα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενοι φορείς πληροφόρησαν την Επιτροπή σχετικά με σοβαρή διατάραξη της αγοράς στον τομέα των ροδάκινων και των νεκταρινιών, λόγω υψηλού επιπέδου παραγωγής και αποθεμάτων, ιδίως στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία. Τα αποθέματα ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ισπανία ανέρχονται σε 87 000 τόνους, ενώ το 50 % των ροδάκινων δεν είχε ακόμη συγκομισθεί στις αρχές Αυγούστου. Τα αποθέματα ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ιταλία ανέρχονται σε 130 000 τόνους, ενώ το 30 % των προϊόντων δεν είχε ακόμη συγκομισθεί στις αρχές Αυγούστου.»

Δείτε εδώ αναλυτικά τον κανονισμό.


Μέτρα αγοράς ως τις 30 Ιουνίου 2018
Να σημειωθεί ότι με βάση τους κανόνες που υιοθέτησε η Κομισιόν τον Ιούλιο του 2017 για βοηθήσει τους παραγωγούς φρούτων που επηρεάζονται από το ρωσικό εμπάργκο, συνολικά 221.750 τόνοι φρούτων έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Συμπεριλαμβάνονται 35.020 τόνοι ροδάκινα και νεκταρίνια και συνολικά καλύπτονται 256.770 τόνοι φρούτων. Τα μέτρα αυτά θα παραμείνουν σε ισχύ ως τις 30 Ιουνίου 2018.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, εκτός από αυτά τα έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς, η απάντηση της ΕΕ στη ρωσική απαγόρευση εστιάστηκε στη βελτίωση της συνολικής διαχείρισης της αγοράς, ώστε να καταστεί πιο ανθεκτική στο μέλλον. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας περισσότερο ανταγωνιστικός και προσανατολισμένος στην αγορά τομέας, να μειωθεί ο αριθμός των κρίσεων που οδηγούν στη διακύμανση των εισοδημάτων των παραγωγών, να αυξηθεί η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη και να επεκταθεί η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών καλλιέργειας και παραγωγής.

 

agronews.gr

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας