ΦΡΟΣΩ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ:Πολύ σημαντικό γεγονός για τον αγροτικό κόσμο η υπογραφή του καταστατικού ίδρυσης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κύριο

ΦΡΟΣΩ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ:Πολύ σημαντικό γεγονός για τον αγροτικό κόσμο η υπογραφή  του καταστατικού ίδρυσης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης

Πολύ σημαντικό γεγονός για τον αγροτικό κόσμο, η υπογραφή το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιουνίου 2017 στη Βέροια του καταστατικού ίδρυσης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τα πυρηνόκαρπα, παρουσία

του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου. Μια οργάνωση που θα έχει έδρα τη #Βέροια και σκοπό να χαράξει μια κοινή στρατηγική για το ροδάκινο.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση ήταν από την αρχή “σημαία” για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την κυβέρνησή μας ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα που απορρέουν από την κρίση του ροδάκινου και της διάθεσής του στις διεθνείς αγορές. Όπως είπε και ο υπουργός: «Η προσπάθεια ίδρυσης της Οργάνωσης ξεκίνησε πριν δυο χρόνια και η ίδρυσή της είναι η απάντηση σε πολλά πράγματα και προβλήματα παραγωγών. Μια διεπαγγελματική οργάνωση που μπορεί να συμπεριλάβει παραγωγούς, μεταποιητές, εμπόρους εξαγωγείς και όλους όσους εμπλέκονται με το χώρο... Για εμάς, από την ώρα που έχουμε αναλύσει την εργατικότητα ως βασικό στοιχείο να μπορέσουμε να ανταγωνιστεί ο αγροτικός κόσμος στη διεθνή αγορά, να ξέρετε ότι ειδικά η Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων θα είναι η σημαία μας, γιατί αυτό που κάνουμε σήμερα μπαίνοντας ουσιαστικά στην αγορά, δεν υπάρχει άλλος κλάδος ο οποίος να έχει τις δυνατότητες και τη διαθεσιμότητα για να πετύχει αυτή η προσπάθεια».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των ενισχύσεων. Για το ροδάκινο που προορίζεται για χυμοποίηση αποφασίστηκε η χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης, με στόχο τη βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας και τη διατήρηση των επιπέδων παραγωγής χυμού ροδάκινου. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ η τιμή για το έτος ενίσχυσης 2015 ανήλθε στα 169 ευρώ/εκτάριο και η αντίστοιχη για το 2016 στα 167 ευρώ/εκτάριο.

Στα ειδικά προγράμματα προώθησης στις αγορές της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες, με το νέο θεσμικό πλαίσιο αυξάνονται τα διαθέσιμα κονδύλια της Ε.Ε. από 61 εκατ. ευρώ το 2013, σε 200 εκατ. ευρώ το 2019. Ήδη αυτή την ώρα υλοποιούνται 37 προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ. Σε δέκα από αυτά συμμετέχουν φορείς της Ημαθίας, με συνολικό προϋπολογισμό 36 εκατ.ευρώ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας