Ευχαριστήρια ανακοίνωση της ΕΑΥΝΗ προς τον Δκτη της Σ.Μ.Ε.Β.Ε. κ. Διονύσιο Κούγκα Κύριο

Ευχαριστήρια ανακοίνωση της ΕΑΥΝΗ προς τον Δκτη της Σ.Μ.Ε.Β.Ε. κ. Διονύσιο Κούγκα

Η   πρώτη   συντηρητική   εκπαίδευση   των   αστυνομικών   του νομού   μας   στο   νέο   υπερσύχρονο   σκοπευτήριο   κλειστού   τύπου πραγματικών πυρών της  Σχολής

Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος στο Πανόραμα Βεροίας είναι γεγονός.  Η εμπειρία που   αποκομίσαμε   από   το   νέο   σκοπευτήριο    είναι   πραγματικά συγκλονιστική ενώ ταυτόχρονα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε   η   εκπαίδευση   των   μελών   μας   ήταν   θετικά πρωτόγνωρες.  

Οφείλουμε   να   ευχαριστήσουμε   Δημόσια   τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή και Διοικητή της Σ.Μ.Ε.Β.Ε. κ. Διονύσιο ΚΟΥΓΚΑ για τις όσες προσπάθειες  κατέβαλε έτσι ώστε το νέο αυτό σκοπευτήριο από όνειρο να γίνει πραγματικότητα.
Οφείλουμε   να   θυμίσουμε   πως   πάγιο   αίτημα   του συνδικαλιστικού   μας   κινήματος   ήταν   ο   εκσυγχρονισμός   της εκπαίδευσης   των   αστυνομικών   σε   κάθε   έκφανση   του.   Ο Αστυνομικός   Υποδιευθυντής   κ.   Διονύσιος   ΚΟΥΓΚΑΣ   ανέκαθεν ενεργούσε πέραν του δέοντος, όπως όλοι γνωρίζουμε, προκειμένου  να   εκσυγχρονιστεί   η   εκπαίδευση   μας.   Σε   πολύ   σύντομο   χρονικό διάστημα από λήψεως της απόφασης από τον δωρητή Κωνσταντίνο ΣΟΥΚΟ τον οποίο επίσης ευχαριστούμε έως και αποπεράτωσης του εν λόγω σκοπευτηρίου, η συμβολή του Διοικητή της Σ.Μ.Ε.Β.Ε. ήταν καθοριστική για το αποτέλεσμα.

Κάθε τέτοια προσπάθεια και προς αυτήν την κατεύθυνση εμάς θα μας βρίσκει σύμμαχους και αρωγούς χωρίς   βεβαίως   να   διστάζουμε   να   πράττουμε   το   αυτονόητο,  να ευχαριστούμε   δημόσια   όσους   συμβάλουν   και   ενεργούν   προς   μία σύγχρονη Αστυνομία.

                                                              Σύγχρονα καταρτισμένος Αστυνομικός, Ασφαλής Πολίτης

                                            

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας