Επίσκεψη στην Ημαθία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Τσιρώνη Κύριο

Επίσκεψη στην Ημαθία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Τσιρώνη

Επίσκεψη στο Ν. Ημαθίας θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ Γιάννης Τσιρώνης την Κυριακή 9 Απριλίου και θα έχει επαφές με

φορείς του νομού και με αγροκτηνοτρόφους επιχειρηματίες

Το πρόγραμμα κίνησης του κ. Τσιρώνη έχει ως εξής:

8:00 π.μ. – 9:00 π.μ.Επίσκεψη σε κτηνοτροφικήμονάδα ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 7,5 χιλ. Νάουσας - Βέροιας

9:20 π.μ. – 9:50 π.μ  Επισκεψη στην ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

10:15 π.μ – 11:15π.μ Συνάντηση με Βοοτροφικόσύλλογο Βεροίας
(ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ)
11:15 π.μ. – 11:45 μ.μ.  Συνάντηση με Αιγοπροβατοτρόφους
(ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ)
12:00 π.μ. – 12:30 μ.μ. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Βέροιας ( Δημαρχείο Βέροιας)

12:30 μ.μ. – 13:15 μ.μ. Συνάντηση με τον Δ/ντή ΔΑΟΚ της Κτηνιατρικής Υπηρεσία
Ημαθίας κ. Λαζαρίδη και τον προϊστάμενο κ. Κουβακά
(Δημαρχείο Βέροιας)

13:15 μ.μ. – 14:00 μ.μ. Συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο Βέροιας .

14:30 μ.μ – 16:30μ.μ Επίσκεψη στο Κλειδί Ημαθίας

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας