Λίνα Τουπεκτσή στο GRDiscovery TALKS: «Το νωπό ροδάκινο της Ημαθίας έχει προοπτική στις διεθνείς αγορές»

Λίνα Τουπεκτσή στο GRDiscovery TALKS: «Το νωπό ροδάκινο της Ημαθίας έχει προοπτική στις διεθνείς αγορές»

Με αφορμή την έρευνα που πραγματοποίησε η γεωπόνος και πολιτευτρια Ημαθίαςκα. Λίνα Τουπεκτσή με θέμα τις προτιμήσεις των καταναλωτών για την διαμόρφωσηΕθνικής στρατηγικής προώθησης για το ροδάκινο και τις συνέργειες του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα στα πλαίσια του μεταπτυχιακό της, η δημοσιογράφοςΙλιαΜπαντοβάνη με την Λίνα συζήτησαν στο GRDiscoveryChannelτόσο για τα αποτελέσματα της έρευνας,όσο και για την προοπτική του νωπού ροδάκινου στις διεθνείς αγορές. Η κα. Τουπεκτσή αφού ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση όσο αφορά την καλλιέργεια και την εμπορία των ροδάκινων με βάση τα ευρήματα της έρευνας, κατέθεσε τις προτάσεις της για την δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής που θα αναδείξει την διατροφική αξία και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού νωπού ροδάκινου με στόχο να αποκτηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να δημιουργηθεί ζήτηση στις παγκόσμιες αγορές.

 

Περαιτέρω συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν γενικότερα τον πρωτογενή τομέα, όπως τα διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας και τις δυνατότητες επίλυσης τους, την νέα ΚΑΠ, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την εκμηχάνιση της ελληνικής γεωργίας, τις βιολογικές καλλιέργειες αλλά και τον βαθμό επηρεασμού των καλλιεργειών από την κλιματική κρίση.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας