Οι ποινές για όσους δεν ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές 2024

Οι ποινές για όσους δεν ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές 2024
Με βάση και την εμπειρία των προηγούμενων ετών, η εκλογική διαδικασία της 9ης Ιουνίου αναμένεται να σημειώσει μεγάλα ποσοστά αποχής. Μάλιστα δεν αποκλείεται η αποχή να σπάσει κάθε ρεκόρ. Οι ποινές που ισχύουν για όσους δεν ψηφίσουν τις Ευρωεκλογές 2024.

Λίγες μέρες μένουν για να ανοίξουν οι κάλπες των ευρωεκλογών και οι πολίτες να επιλέξουν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στην ευρωβουλή. Ωστόσο, με βάση και την εμπειρία των προηγούμενων ετών, η εκλογική διαδικασία της 9ης Ιουνίου αναμένεται να σημειώσει μεγάλα ποσοστά αποχής. Μάλιστα δεν αποκλείεται η αποχή να σπάσει κάθε ρεκόρ.

 

Ποια είναι η ποινή που προβλέπεται ;

 

Πρέπει να ξεκαθαριστεί, πως η συμμετοχή σε κάθε εκλογική διαδικασία είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες βάσει του άρθρου 51 (παρ. 5) του Συντάγματος, αλλά και με προεδρικό διάταγμα του 2012 ( άρθρο 6 του Π.Δ. 26/2012). Την ίδια ώρα, ο νόμος προβλέπει τιμωρία φυλάκισης από 1 μήνα έως 1 χρόνο, κάτι βέβαια που δεν γίνεται έχει πρακτικό αντίκρισμα βάσει της εμπειρίας.

Μπορούν να μην προσέλθουν στην κάλπη όσοι:

  • Έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους,
  • πρόκειται να βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό,
  • έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπλήρωσης, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των 40, τουλάχιστον,
  • ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας βασικής εκλογικής περιφέρειας.
  • για εξαιρετικής σημασίας λόγους δεν μπορούν να προσέλθουν στην κάλπη.

 

 

Λόγοι ανωτέρας βίας

Αυτοί, λοιπόν, που για υψίστης σημασίας λόγους δεν μπορούν να προσέλθουν στις κάλπες είναι «δικαιολογημένοι». Τέτοιοι είναι:

 

Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα τους επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.


Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης.


Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας