Τις Προτάσεις της για την Αναγέννηση της Ημαθίας καταθέτει η Ολυμπία Αποστόλου - Πράσινη Μετάβαση Κύριο

Τις Προτάσεις της για την Αναγέννηση της Ημαθίας καταθέτει η Ολυμπία Αποστόλου - Πράσινη Μετάβαση

Πράσινη Μετάβαση

 

  • Επέκταση των δικτύων μεταφοράς & αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ
  • Προώθηση της αυτοπαραγωγής ενέργειας (Δήμοι, σπίτια, επιχειρήσεις)
  • Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας στην τοπική γεωργική παραγωγή
  • Επέκταση βιολογικής καλλιέργειας στο 25% της συνολικής παραγωγής
  • Χρηματοδότηση αγροτών & συνεταιρισμών για δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με ΑΠΕ
  • Προώθηση των υδροπονικών καλλιεργειών για μείωση της χρήσης νερού έως 90%

Για όλα αυτά, δεσμεύομαι να αγωνιστώ!

Μπορεί να είναι εικόνα λαχανικό και κείμενο που λέει "ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ NOMO ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Οι Προτάσεις μου για την Αναγέννηση της Ημαθίας"

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΠΑΣΟΚ ΚίνημαΑλλαγής Αλλαγής 01 Επέκταση των δικτύων μεταφοράς αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ Ολυμπία Αποστόλου Υποψήφια Βουλευτής Ημαθίας"

Μπορεί να είναι εικόνα αφίσα, φυτό και κείμενο που λέει "ΠΑΣΟΚ Κίνημα ΚίνημαΑλλαγής 02 Προώθηση της αυτοπαραγωγής ενέργειας ενέργειας (Δήμοι, σπίτια, επιχειρήσεις) 己 Ολυμπία Αποστόλου Υποψήφια Βουλευτής Ημαθίας"

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 03 Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας στην τοπική γεωργική παραγωγή HA 《个个个 Ολυμπία Αποστόλου Υποψήφια Βουλευτής Ημαθίας"

Μπορεί να είναι εικόνα λαχανικό και κείμενο που λέει "ΠΑΣΟΚ ΚίνημαΑλλαγής 04 Επέκταση βιολογικής καλλιέργειας στο 25% της συνολικής παραγωγής Ολυμπία Αποστόλου Υποψήφια Βουλευτής Ημαθίας"

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΠΑΣΟΚ ΚίνημαΑλλαγής Αλλαγής 05 Χρηματοδότηση αγροτών & συνεταιρισμών για δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με ΑΠΕ Ολυμπία Αποστόλου Υποψήφια Βουλευτής Ημαθίας æ"

Μπορεί να είναι εικόνα λαχανικό, βότανο και κείμενο που λέει "ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 06 Προώθηση των υδροπονικών καλλιεργειών για μείωση της χρήσης νερού έως 90% Ολυμπία Αποστόλου Υποψήφια Βουλευτής Ημαθίας"

Μπορεί να είναι εικόνα πίτα και κείμενο που λέει "ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ολυμπία Αποστόλου Υποψήφια Βουλευτής Ημαθίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. -Κίνημα Αλλαγής Καθαρό βλέμμα στο αύριο! αύριο!"

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας