Τις Προτάσεις της για την Αναγέννηση της Ημαθίας καταθέτει η Ολυμπία Αποστόλου - Τουριστική Ανάπτυξη Κύριο

Τις Προτάσεις της για την Αναγέννηση της Ημαθίας καταθέτει η Ολυμπία Αποστόλου - Τουριστική Ανάπτυξη

Οι Προτάσεις μου για την Αναγέννηση της Ημαθίας

Τουριστική Ανάπτυξη

Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη, την προώθηση και την προβολή του brand Ημαθία

Ίδρυση Τουριστικού Οργανισμού Ημαθίας (DMO) σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού και τοπικές επιχειρήσεις

Αναβίωση του τοπικού Δικτύου στις «Ρίζες του Μ. Αλεξάνδρου»

Δημιουργία ιδιωτικού προτύπου ποιότητας για τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα και τις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης, π.χ. με την επωνυμία «Δίκτυο

Τοπικών Προϊόντων και Γεύσεων Ημαθίας»

Σύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό μέσα από ένα πιστοποιημένο μενού με παραδοσιακές και σύγχρονες τοπικές συνταγές βασισμένο στα εμβληματικά προϊόντα της περιοχής (π.χ. ροδάκινο, βόειο κρέας, Ξινόμαυρο)

Για όλα αυτά, δεσμεύομαι να αγωνιστώ!

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας