Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 2.909 μόνιμες θέσεις στο "Βοήθεια στο Σπίτι" - 53 μόνιμες θέσεις σε Αλεξάνδρειας , Βέροιας , Νάουσας Κύριο

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 2.909 μόνιμες θέσεις στο "Βοήθεια στο Σπίτι" -  53 μόνιμες θέσεις σε Αλεξάνδρειας , Βέροιας , Νάουσας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε δήμους για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι".

Σε επίπεδο Ημαθίας, οι νέες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 53, ενώ σε επίπεδο χώρας η προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά σε 2.909 θέσεις εργασίας.

Δήμος Βέροιας

2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

5 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

14 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Δήμος Νάουσας

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ

4 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Δήμος Αλεξάνδρειας

2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ

3 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

7 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας