Αλεξάνδρεια, Βέροια, Νάουσα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή εργασία Κύριο

Αλεξάνδρεια, Βέροια, Νάουσα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή εργασία

Ξεκινούν εντός των επόμενων ημερών οι αιτήσεις ανέργων για 7.180 νέες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας σε 34 δήμους της χώρας.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα ανέρχονται στις 7.180. Οι συμβάσεις της νέας κοινωφελούς εργασίας είναι 8μηνης διάρκειας. Οσοι είναι έως 25 ετών θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με μοριοδότηση και με κύριο χαρακτηριστικό το διάστημα που έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας.

Ενισχυμένη μοριοδότηση προβλέπεται για μακροχρόνια ανέργους και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και για οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο γονέα.

Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, όπως αναφέρει σε αποκλειστική δήλωσή της στο ένθετο «Αγορά Εργασίας» η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την Απασχόληση Ράνια Αντωνοπούλου, τονίζοντας ότι τα κριτήρια είναι τα εξής:

  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
  • Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.
  • Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
  • Ηλικία.
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων.
  • Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή/και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Εντοπιότητα.
  • Δικαιούχοι ΚΕΑ.

Η προκήρυξη με τη μοριοδότηση και την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τις 7.180 θέσεις, καθώς και με τις προϋποθέσεις συμμετοχής ανέργων στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα βγει σύντομα από τον ΟΑΕΔ.

Οι άνεργοι πρέπει:
1. Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε. χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους. Για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από αρμόδιες κρατικές αρχές (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του υπουργείου Παιδείας, Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, και άλλα αδικήματα,

β) να μην είναι υπόδικοι,

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.

Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα και μέχρι τρεις (3) επιβλέποντες φορείς (δήμους).

Δειτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις ανά ειδικότητα και φορέα.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1


ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2


ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 1


ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 1


ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2


ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1


ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1


ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1


ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1


ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4


ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2


ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1


ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13


ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1


ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1


ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 13


ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3


ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3


ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3


ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1


ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1


ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1


ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1


ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2


ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1


ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2


ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1


ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1


ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1


ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4


ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ & Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1


ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2


ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2


ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2


ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1


ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ


ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 24
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 7
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9
ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΥΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΥΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 9
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ & Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ


ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 3
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 24
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΥΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΥΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 1
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 5
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3

 

http://www.e-dimosio.gr

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας