Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού έργων και δράσεων του Δήμου Βέροιας σε Δημοτικούς Συμβούλους

Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού έργων και δράσεων του Δήμου Βέροιας σε Δημοτικούς Συμβούλους

ΔΤ: Με απόφαση δημάρχου Βέροιας ορίσθηκαν χωρίς αμοιβή, στους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους Βέροιας την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω έργων και δράσεων του Δήμου μας ως εξής:

1.Στον Δημοτικό Σύμβουλο Ευστάθιο Κελεσίδη του Αναστασίου την εποπτεία και το συντονισμό των αρμοδιοτήτων και δράσεων της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

2. Στον Δημοτικό Σύμβουλο Αριστομένη Λαζαρίδη του Αιμίλιου την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου «Γέφυρα Αφών Κούσιου».

Επίσης από τον κ. Βοργιαζίδης ορίσθηκαν:

Ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, ο Αντιδήμαρχος Στυλιανός Ασλάνογλου.

Ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, οι Αντιδήμαρχοι Βασίλειος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Τσαχουρίδης.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας, ο Αντιδήμαρχος Ηλίας Τσιφλίδης.

Ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας, οι Αντιδήμαρχοι Βέροιας Βασίλειος Λυκοστράτης και Στυλιανός Ασλάνογλου

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας