Νέα Σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 Κύριο

Νέα Σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τρίτη 2 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προσκαλεί σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 320/20721/25-10-2019 Απόφαση Δημάρχου, η οποία θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου την 02 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00 π.μ., με το εξής θέμα:

 

 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

 

και συγκεκριμένα:

 

Την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης


Την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων


Το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές


Θέματα που αφορούν την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές


Θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων στο πλαίσιο λειτουργίας ΔΕΥΑ


Εκτός από τα μέλη που ορίστηκαν στη σχετική απόφαση Δημάρχου, προαιρετική (και επιθυμητή) είναι η συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών-οργανισμών στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο και όπως αυτοί καταγράφονται στον Πίνακα Αποδεκτών.

 

Ο


ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας