Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει το σωματείο προσωπικού καθαριότητας Δημοτικών-Γυμνασίων-Λυκείων Ημαθίας στη Βέροια Κύριο

Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει το σωματείο προσωπικού καθαριότητας Δημοτικών-Γυμνασίων-Λυκείων Ημαθίας στη Βέροια

katharistries

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας