Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπονται έλεγχοι και διασταυρώσεις σε όσους έλαβαν Επιστρεπτέα Προκαταβολή ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των «κουρεμένων» ενοικίων ή έλαβαν δάνεια με εγγύηση

 

Σαρωτικούς φορολογικούς ελέγχους σε όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες έλαβαν Επιστρεπτέα Προκαταβολή ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των «κουρεμένων» ενοικίων ή έλαβαν δάνεια με εγγύηση του δημοσίου στο πλαίσιο των μέτρων που θεσμοθετήθηκαν για τους πληγέντες της πανδημίας, εξαγγέλλει η ΑΑΔΕ.

 

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο των ελέγχων και των παρεμβάσεων για το 2021, η φορολογική Αρχή καθιστά σαφές ότι κεντρική προτεραιότητα των δεκάδων χιλιάδων ελέγχων και των διασταυρώσεων, αποτελούν και όσοι εκμεταλλεύτηκαν τα μέτρα για τους πληγέντες της πανδημίας και έλαβαν ενισχύσεις χωρίς να τις δικαιούνται.

 

Στο πλαίσιο αυτό για φέτος προγραμματίστηκαν φορολογικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στους επιτηδευματίες οι οποίοι το 2020 υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δήλωσαν ελάχιστο τζίρο, ενώ είχαν πολύ υψηλότερο, με στόχο να ενταχθούν στους πληγέντες της πανδημίας.

 

Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ θα διασταυρώσουν κατά προτεραιότητα:

 

Τις ετήσιες δηλώσεις εκροών ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019
Την υποχρέωση αναγραφής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των πρόσθετων αποδοχών.
Τα δηλωθέντα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης στα πλαίσια της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
Τα αναδρομικά παλαιότερων ετών που έλαβαν οι συνταξιούχοι, αλλά και μισθωτοί εφόσον τους οφείλονταν είτε από το δημόσιο είτε από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Τα δεδομένα των πιστωτικών καρτών προκειμένου να εντοπίσουν εκτός των άλλων και εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb τα οποία οι εκμεταλλευτές των ακινήτων δεν τα δήλωσαν στην Εφορία.

 

Χιλιάδες έλεγχοι παντού

 

Στο σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπεται η διενέργεια χιλιάδων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.
Πιο συγκεκριμένα, οι έλεγχοι που προγραμματίστηκαν για φέτος είναι οι ακόλουθοι:

 

Από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και τις Δ.Ο.Υ., θα διενεργηθούν Τουλάχιστον 17.000 φορολογικοί έλεγχοι, τουλάχιστον 6.000 έλεγχοι σε υποθέσεις επιστροφής φόρων, τουλάχιστον 220 έλεγχοι σε υποθέσεις ενδοομιλικών συναλλαγών από το ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. και 2.500 έλεγχοι σε υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών.


Οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) αναμένεται να διενεργήσουν 630 έρευνες φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ. και 170 έρευνες, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ.


Οι ΔΟΥ θα πραγματοποιήσουν 30.000 μερικούς επιτόπιους ελέγχους (εμφανείς και μη).


Από τις ΥΕΔΔΕ θα πραγματοποιηθούν 10.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.


Οι ΥΕΔΔΕ θα πραγματοποιήσει και 6.000 εμφανείς ελέγχους.


Προγραμματίστηκαν 720 ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.

 

Οι προτεραιότητες

 

Παράλληλα στις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ, όπως καταγράφονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της για το έτος 2021, εντάσσονται και οι ακόλουθες:

 

Η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών.
Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
Η αποτελεσματικότερη στόχευση ελέγχων μέσω εξειδικευμένης ανάλυσης κινδύνου φορολογουμένων και εφαρμογής έμμεσων τεχνικών ελέγχων.
Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω ορθής κατανομής και διαρκούς εκπαίδευσής του.
Η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών φόρων στις επιχειρήσεις.
Ο περιορισμός του λαθρεμπορίου.
Η δημιουργία ενιαίου προφίλ φορολογούμενου για τη διευκόλυνση υπαλλήλου και πολίτη.
Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των δηλώσεων.
Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων.
Ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., με τη διαρκή αναβάθμιση και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, αλλά και η αναβάθμιση των υποδομών των φορολογικών υπηρεσιών, ώστε να εξαλειφθεί η αναγκαιότητα παρουσίας του πολίτη στις εφορίες.
Η ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ με άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Ο εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους.
Η υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών φορολογικής συμμόρφωσης και εισπραξιμότητας.
Η ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω διεθνών συμβάσεων.

 

sofokleousin.gr

Έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 παρατείνονται οι Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις (ΚΟΕ) για την κάλυψη ζημιών σε γεωργούς και κτηνοτρόφους

και για το 2021, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση των υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Σπήλιου Λιβανού και του υπουργού Αναπληρωτή Οικονομικών , Θεόδωρου Σκυλακάκη.


Υπενθυμίζεται ότι ο Κανονισμός λειτουργεί για την καταβολή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ)

σε γεωργούς και κτηνοτρόφους για ζημιές που υπέστησαν στη ζωική και φυτική τους παραγωγή από θεομηνίες

ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου.

Το ποσό της αρχικώς προϋπολογισμένης δαπάνης για το 2021 ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ.

H ΕΕ ενέκρινε την 5η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ενισχύοντας την ευελιξία και αυξάνοντας τα όρια κρατικής ενίσχυσης, ενώ επεκτείνουν και τους χρονικούς ορίζοντες των εν λόγω ενισχύσεων, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ.
 

Tην πρόταση της Κομισιόν στην οποία περιγράφονται μέτρα για τη στήριξη των αγροτών, που θα βοηθήσουν να αμβλυνθούν οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και την αύξηση της διαθεσιμότητας ζωοτροφών, απεδείχθησαν τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, οι γεωργοί θα μπορούν να λαμβάνουν έως και το 70% των άμεσων ενισχύσεων από τα μέσα του Οκτώβρη καθώς και το 85% των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης, αμέσως μετά την επίσημη έγκριση της δέσμης των μέτρων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Από την έναρξη των ακραίων κλιματικών φαινομένων παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τους αγρότες μας» επεσήμανε ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Φιλ Χόγκαν συμπληρώνοντας: «Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με όλα τα κράτη μέλη και αντιδράσαμε ταχέως όποτε κρίθηκε απαραίτητο. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να ανακουφίσουν οικονομικά τους Ευρωπαίους γεωργούς και να τους προστατεύσουν από την έλλειψη χορτονομών για τα ζώα τους».

Παράλληλα, θα επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις από ορισμένους κανόνες οικολογικού προσανατολισμού για την αύξηση της διαθεσιμότητας ζωοτροφών. Οι παρεκκλίσεις αυτές περιλαμβάνουν τις εξής δυνατότητες:

-να θεωρείται η γη υπό αγρανάπαυση ως ξεχωριστή καλλιέργεια ή ως περιοχή οικολογικής εστίασης, ακόμα και αν έχει βοσκηθεί ή αν έχει πραγματοποιηθεί συγκομιδή·

-να σπείρονται εμβόλιμες καλλιέργειες ως αμιγείς καλλιέργειες (και όχι ως μείγμα καλλιεργειών όπως προβλέπεται επί του παρόντος) εάν προορίζονται για βοσκή ή παραγωγή χορτονομής·

-να συντομεύεται η ελάχιστη περίοδος 8 εβδομάδων που προβλέπεται για τις εμβόλιμες καλλιέργειες, ώστε να επιτραπεί στους παραγωγούς αροτραίων καλλιεργειών να σπείρουν τις χειμερινές τους καλλιέργειες εγκαίρως μετά τις «εμβόλιμες καλλιέργειες».

Στην καταβολή 5,35 εκατ. ευρώ ενισχύσεων ήσσονος σημασίας θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ΚΥΑ που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης θα καταβληθούν 3,15 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς μανταρινιών ποικιλίας «Κλημεντίνη». Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας, της Αργολίδος, της Άρτας, της Θεσπρωτίας και της Λακωνίας που επλήγησαν από έντονες βροχοπτώσεις κατά το έτος 2018. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Παράλληλα, θα καταβληθούν 2,2 εκατ. ευρώ ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών από το νομό Κορινθίας, που επλήγησαν από έντονες βροχοπτώσεις κατά το περασμένο έτος (2018) οι οποίοι διέθεταν ποικιλίες σε ωρίμανση κατά την ίδια χρονική περίοδο. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε 78 ευρώ ανά στρέμμα για τις ποικιλίες αμπέλου «Σουλτανίνα» και «Φράουλες» και σε 50 ευρώ ανά στρέμμα για όλες τις υπόλοιπες ποικιλίες.

aftodioikisi.gr

Στην καταβολή ενισχύσεων ύψους 8.500.000€, μέσω της διαδικασίας de minimis (χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας), σε πληγέντες παραγωγούς

Υπεγράφη χθες από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαράλαμπο Κασίμη, η πρόσκληση

Δύο κανονισμούς που αφορούν στην καλή λειτουργία του τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των νέων αποζημιώσεων για αποσύρσεις, δημοσίευσε η

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας